Ly-do-Ngai-den

Bạn thân mến,

Mỗi dịp Tiệc thánh thật là có ích cho con cái Chúa chúng ta, giúp mỗi người nhớ lại và suy gẫm để nhận thức càng sâu sắc hơn về sự hy sinh của Chúa Jê-sus, về mục đích và phước hạnh mà thập tự giá mang đến cho nhân loại.

Khi chúng ta bẻ bánh cùng nhau, thì dùng biểu tượng đó mà nhắc lại cho đức tin mình hình ảnh thân thể Chúa đã phải chịu đòn roi tan nát, chịu hình phạt như người có tội thay cho chúng ta. Khi hội chúng cùng tiếp nhận chén phước hạnh, là cùng hòa một trong đức tin rằng huyết vô tội của Con Trời đã đổ ra trên thập hình, trả giá chuộc tội cho những con người.

Và chúng ta nhận thức được rằng lý do lớn nhất vì sao Ngài đến - là để chịu thập tự giá:


Phat trien nguoi lanh daoXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ hai (D2):

D2. PHÁT TRIỂN NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Tác giả: Brian Houston


Soi dan boi Duc Thanh LinhXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Ba (C) - Bài học thứ tám (C8):

C8. ĐƯỢC SOI DẪN BỞI ĐỨC THÁNH LINH

Tác giả: Bayless Conley


Loi suy nghi dong vangXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ nhất (D1):

D1. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG

Tác giả: Joyce Meyer


Gay dung Hoi thanh moiXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Ba (C) - Bài học thứ bảy (C7):

C7. GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI

Tác giả: Jim Feeney


© 1999-2017 Tinlanh.Ru