Vi Chua da phuc sinh

Bạn thân mến,

Ngày lễ Phục sinh mà cơ-đốc nhân kỷ niệm là mừng ngày Chúa sống lại. Có rất nhiều điều ý nghĩa khiến cho ngày lễ này có một vị trí đặc biệt trong niềm tin chúng ta. Trước tiên, vì trong tất cả các lãnh tụ thế giới này, duy nhất có Chúa Jê-sus là Đấng đã chết và đã sống lại. Chính vì Chúa đã sống lại, và chúng ta khi cầu nguyện đã gọi đến danh Ngài và được sự đáp lời và cứu giúp, cho nên tất cả chúng ta nhóm lại thờ phượng Chúa hàng tuần, cũng như cùng có mặt ở đây ngày hôm nay. Ai đã thật sự chiến thắng cái chết, giải đáp được lời nguyền muôn đời của nhân loại, thì cũng có câu trả lời cho mọi vấn nạn khó khăn của đời sống chúng ta.

Điểm đặc biệt thứ hai, đó là một sự kiện không phải đã xảy ra một cách tình cờ. Sự kiện Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem để rồi chịu bị bắt, ngày Chúa bị đóng đinh, và ngày Chúa sống lại đã được tiên báo trước từ rất nhiều năm trước đó. Đó là đúng vào tuần lễ Vượt qua, theo lịch của người Do-thái. Đức Chúa Trời đã ban luật định này cho họ, khi chuẩn bị giải cứu dân tộc này khỏi ách nô lệ tại Ai-cập. Vào lễ Vượt qua, họ sẽ phải bắt lấy một con chiên thật hoàn hảo trong bầy của mình, giết nó đi và bôi máu trên khung cửa nhà, và cả nhà phải ẩn nấp trong nhà có sự che chở của dấu máu đó, để được cứu thoát khỏi kẻ hủy diệt.


muon dieu Cha muon

Bạn thân mến,

Khi đã mở lòng tin nhận Chúa Jê-sus, mời Con Trời vào đời sống mình, là bạn được tái sanh và bắt đầu cuộc sống mới có Chúa. Lẽ dĩ nhiên là Chúa muốn cứu giúp, nâng đỡ và chỉ dẫn con cái Ngài đến với những thay đổi tốt lành. Thế nhưng, nhớ lại mà xem, chưa phải là ngay lập tức bạn đã chịu đồng ý với điều đó đâu.

Sự khôn sáng và ơn phước Chúa đến với đời sống chúng ta tùy theo mức độ lòng chúng ta tìm kiếm và làm theo đường lối công chính của nước Trời. Hơn thế nữa, quyền năng Chúa sẽ chỉ hành động trong những lĩnh vực nào bạn tuân phục và làm theo ý chỉ Ngài. Giống như nếu ví đời sống bạn là ngôi nhà có nhiều phòng, thì chỉ có bình an, phước hạnh và trật tự nước thiên đàng trong những phòng nào mà bạn đã mời Chúa vào để lãnh đạo mà thôi. Có vẻ như là ý ta muốn và ý Chúa muốn vẫn còn chưa gặp được nhau.


kingdom inside

Bạn thân mến,

Chúa Jê-sus đã đến thế gian để cứu chuộc chúng ta về với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và chính Ngài là con đường duy nhất, là chân lý và sự sống, để bởi Ngài mà con người có thể quay về với Chúa sự sống. (Giăng 14:6)

Khi đọc những lời dạy của Chúa Jê-sus trong Kinh thánh, bạn có để ý thấy những điều gì được Ngài chú trọng giảng dạy nhiều hơn cả không?

Chủ đề được Chúa nói đến nhiều nhất là về Đức Chúa Trời (về Cha, Con, và Đức Thánh Linh), còn chủ đề Ngài nhắc đến nhiều thứ hai là “nước thiên đàng” (nước Đức Chúa Trời). Xếp thứ ba, là chủ đề hỏa ngục và sự phán xét đời đời.


nang luc nuoc troi

Bạn thân mến,

Đức tin chân thực của chúng ta lấy nguồn sức vô tận từ những hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, những điều răn dạy và lời hứa mà chúng ta nắm vững lấy để noi theo trong cuộc sống. Những hiểu biết thuộc linh đó không đến nhờ kiến thức của trí óc, mà nhờ sự bày tỏ của Đức Thánh Linh cho tâm linh chúng ta, khi chúng ta tìm kiếm nước Chúa và sự công chính của Ngài.
Xin chia sẻ về một câu Kinh thánh mà đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về đời sống người tin Chúa, và đã giúp cho đức tin chúng tôi lớn lên mạnh mẽ, nắm bắt được những điều kỳ diệu Cha đã dành cho chúng ta trong nước Đức Chúa Trời.

1 Cô-rinh-tô 4:20 Vì nước Ðức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.


Loi hua KT

Bạn thân mến,

Chúng ta phải lắng nghe và học hỏi Lời Chúa chỉ dạy, để cẩn thận gìn giữ và chăm sóc linh hồn mình được tươi tốt. Thứ nhất, vì chính từ trong tâm con người tuôn chảy những nguồn mạch nuôi dưỡng sự sống chúng ta trong đời này.

Châm ngôn 4:23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.

Biết rằng lời Chúa đã ví linh hồn chúng ta như những hột ngọc châu quí báu, chúng ta càng ý thức hơn là sẽ cần phải trau dồi linh hồn mình. Không có hòn ngọc nào tự nhiên mà không cần qua trau dồi mài giũa, thì linh hồn chúng ta cũng vậy. Đừng bao giờ quên, ngoài những vấn đề của đời dưới đất này, thì Chúa đã kêu gọi mỗi chúng ta cho thiên đàng, nơi vinh hiển cao quí đời đời. Khi qua đời, không có thể mang theo bất cứ của cải vinh hoa đời này, bạn sẽ đến ra mắt Chúa với hành trang nào?


© 1999-2017 Tinlanh.Ru