Moi ngay mang thap tu gia minh ma theo Chua
Bạn thân mến,

Biểu tượng của đức tin cơ-đốc là cây thập tự. Nhưng, mức độ nhận thức của mỗi người tin Chúa về thập tự giá thì có khác nhau khá nhiều. Bạn hiểu cây thập tự là ý nghĩa thế nào, thì bạn sẽ sống trong đời như vậy. Đó là nguyên nhân căn bản lý giải vì sao trong vòng cơ-đốc nhân cũng có đủ loại người tốt xấu, thành bại. Hôm nay là dịp tiện để chúng ta đến với Lời Chúa để suy ngẫm và nhận được sự bày tỏ dạy dỗ của Chúa.

Cũng xin nói ngay là lời giảng này về thập tự giá chỉ dành cho những người muốn trưởng thành lên trong đức tin vì có lòng thật sự yêu kính Chúa Jê-sus mà thôi: - "Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Ðức Chúa Trời" - 1 Cô-rinh-tô 1:18.


Truyen giao va mua gatXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ sáu (D6):

D6. CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO VÀ MÙA GẶT

Tác giả: Dr. Howard Foltz

 


Truyền giảng cá nhânXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ tư (D4):

D4. TRUYỀN GIẢNG CÁ NHÂN

Tác giả: Ray Comfort

 


Cuộc chiến thuộc linhXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ năm (D5):

D5. CUỘC CHIẾN THUỘT LINH

Tác giả: Dean Sherman

 


Sự phục hòaXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ ba (D3):

D3. SỰ PHỤC HÒA

Tác giả: Dr. A. R. Bernard

 


© 1999-2017 Tinlanh.Ru