Vuot-gioi-han-cua-tinh-cam
Ê-phê-sô 4:32 (VI1934)

Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Bóng tối chẳng thể xua tan đi bóng tối, mà chỉ có sự sáng làm được điều đó. Thù hận cũng không thể xua tan đi thù hận, điều đó chỉ có tình yêu thương mới làm được. ― Martin Luther King Jr.

Một trong những nan đề lớn nhất và khó giải quyết nhất trong cuộc sống, thậm chí có thể gọi là một giới hạn ít người vượt qua được, đó là không thể nào giải phóng mình khỏi những thù hận dai dẳng. Có khi bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ chẳng đáng nói. Vậy mà nó lại thành một cái cớ để giận dỗi mếch lòng ngày càng nhân lên, thành sự hận thù. Người khôn ngoan có thể hiểu và cố gắng thoát ra, nhưng muốn mà vẫn không thể tha thứ được.

Chắc bạn cũng đang chứng kiến những sự thù hận, không tha thứ đang hành hạ và hủy hoại tinh thần và cuộc sống rất nhiều người. Nhưng dù biết vậy mà tự người ta vẫn không tha thứ được cho nhau, chịu để những tháng ngày của mình trên đất bị đầu độc đến mức mất hết niềm vui và ý nghĩa.

Có lẽ nguyên nhân gây nên thất bại chung đó của nhiều người trong chúng ta, đó là bản năng sống chỉ biết dựa vào tình cảm và trách nhiệm.


Thong-cam-khong-thay-the-duoc-hanh-dong
"Thông cảm không thay thế được hành động", David Livingstone, nhà truyền giáo lừng danh cho châu Phi trong thế kỷ 19 đã nói và làm đúng như vậy. Tôi nghĩ ông đã học được điều đó từ tấm gương của Cứu Chúa Jê-sus.

Trong những thiếu thốn và sầu khổ của đời người, chúng ta thật cảm động khi được sự quan tâm. Nhưng tốt hơn nữa là những gì được thể hiện ra bằng hành động, đó chính là sự giúp đỡ thật. Bạn hãy nghĩ xem, khi Đức Chúa Trời yêu chúng ta, thì Ngài cũng đã hành động quên mình như thế nào.

"Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." - (Giăng 3:16)

Chúng ta biết để rồi tin và nhận tin tình yêu thương Chúa đã bày tỏ cho mình.

"Lòng Ðức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Ðức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta." – (1 Giăng 4:9-10)


tom-tat-tin-lanh

Rô-ma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Bạn sẽ dùng những từ ngữ nào đủ mô tả ngắn gọn chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn?

"Cứu rỗi", - có người nói, và chỉ đúng mục đích mà chương trình Chúa muốn đưa ta đến. "Đức tin", một từ khác, chỉ ra thái độ con người cần có để đến với Chúa Trời mà nhận được món quà cứu rỗi. Vì "Tình yêu thương" là thái độ lòng Chúa với con người... Còn "Tin lành" – là sứ điệp rao truyền chương trình của Chúa cho nhân loại...

Xin nhắc một từ nữa đặc biệt ngắn gọn mà mô tả cả mục đích và phương cách để kế hoạch cứu rỗi Chúa được thành cho loài người. Đó là từ: "Cứu chuộc"!

Đức Chúa Trời cứu bằng cách trả giá để chuộc lại linh hồn chúng ta.


dung-theo-loi-kinh-thanh

 

Bạn thân mến, khi biết rằng có Đức Chúa Trời, Đấng đã sáng tạo ra thế giới đẹp đẽ này cho loài người vui hưởng sự sống, chúng ta cũng hiểu điều hiển nhiên là Ngài phải có một chương trình tốt lành dành nhân loại.

Câu chuyện sáng thế và lời mở đầu cho chương trình đó do Chúa Trời truyền dạy đã được chép lại thành Kinh thánh (phần Cựu Ước) và được giao cho dân tộc Do-thái gìn giữ nguyên vẹn vậy là đã mấy ngàn năm nay. Nhưng khi Ngài viết tiếp phần kết (phần Tân Ước) của chương trình cứu chuộc, thì đó là dành cho tất cả các dân trên đất vì chúng ta cùng là dòng dõi hậu tự của A-đam.

Thật may mắn được sống trong thời đại cuối, khi chương trình đó đã được Chúa Jê-sus hoàn tất, và đã bày tỏ rõ ràng qua Tin lành mà chúng ta đã nghe và đã tin.


Behold the Lamb of God VN
"Vì Đấng Christ, Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi" (1 Cô-rinh-tô 5:7) – Bản TTHĐ 2010.

Những ngày này người Do-thái ở khắp nơi trên thế giới đang kỷ niệm tuần lễ Vượt qua. Họ mặc trang phục truyền thống, dọn bàn ăn toàn những món ăn kiêng truyền thống (bánh không men, xương cừu, trứng muối, rau đắng...), và cùng đọc Kinh thánh về câu chuyện lễ Vượt qua, đã xảy ra từ thuở xa xưa, gần 3500 năm trước.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru