Martin-Luther-church-door

Câu hỏi: "95 luận đề của Martin Luther là gì?"

Trả lời: "95 luận đề" được viết ra vào năm 1517 bởi một linh mục người Đức và giáo sư thần học có tên là Martin Luther. Những ý tưởng cách mạng của ông đóng vai trò là chất xúc tác cho sự ly khai khỏi Giáo hội Công giáo và sau đó là công cụ để hình thành nên phong trào gọi là Cải cách Tin Lành. Luther đã viết ra "95 luận đề" cấp tiến của ông để bày tỏ sự quan tâm lo lắng ngày càng tăng của ông đối với sự tham nhũng trong Giáo hội. Về bản chất, những luận đề của ông đã kêu gọi cải cách toàn diện Giáo hội Công giáo và thách thức các học giả khác thảo luận với ông về các vấn đề liên quan đến chính sách của nhà thờ.


Bai kiem tra duc tin

Bạn thân mến,

đời sống chúng ta đều phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có lúc dễ dàng nhưng cũng có lúc khó khăn và áp lực, có lúc thành công thắng lợi và cũng có lúc thất bại ê chề. Nhưng điều khác biệt trong lối sống của người công chính, đó là dù có yếu đuối vấp ngã chúng ta vẫn luôn đứng dậy được.

Châm-ngôn 24:16 Vì người công bình dầu sa ngã bảy lần, cũng chổi dậy; Còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ.

Và mỗi lần trải qua những hoạn nạn, người công chính đều học được điều gì đó cho bản thân mình, ngã rồi đứng dậy, sửa đường mình nên ngay thẳng mà tiếp tục tiến lên.

Châm-ngôn 15:21 Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui; Song người khôn sáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi.

Như vậy, thái độ và cách mà một người đối diện và vượt qua mọi khó khăn hoạn nạn, đó chính là sự khác biệt đặc trưng của người công chính, đó là thái độ sống đẹp lòng Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Và đó là điều mà tất cả chúng ta đều cần phải rèn tập cho mình.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru