Đâm rễ nơi thập tự giá (audio)

Hiểu thập tự giá, và nhìn nhận ra thập tự Chúa mang là cội nguồn phước hạnh cho mình. Vì đó chính là gốc rễ để đời sống cơ-đốc của chúng ta được luôn xanh tươi và sanh ra nhiều bông trái. Liệu chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của sự nhận thức này như Phao-lô đã nói:

1 Cô-rinh-tô 2:2 Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Quốc Hùng.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru