Phước cho người biết ơn

Phuoc-cho-nguoi-biet-cho-khong-nho-va-nhan-khong-quen
Tinlanh.ru - Phước cho người biết ơn

Phước cho người nào biết cho không nhớ, và nhận không quên.

Thi thiên 136:1 Hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Lòng biết ơn kết nối chúng ta với những nguồn mạch. Với những thế hệ đi trước, những người tốt xung quanh ta. Hơn hết tất cả, nó kết nối chúng ta với Đức Chúa Trời, cội nguồn của sự sống tốt lành. Vậy nên Kinh thánh dạy chúng ta "hãy dư dật trong sự cảm tạ" (Cô-lô-se 2:7), vì thật rõ ràng là người biết ơn sẽ lại được thêm ơn.

Còn sự quan tâm và lòng hy sinh kết nối chúng ta với những cuộc đời xung quanh, những ai đang thật cần đến điều mà chúng ta có để chia sẻ. Thế giới này không thiếu điều tốt, không thiếu của cải, thế giới chỉ thiếu những con người không ích kỷ.

Hãy là đoạn đường ống tiếp nối, để dòng mạch của mọi điều tốt lành sẽ tiếp tục tuôn chảy không bao giờ ngừng lại. Đơn giản thế thôi, mà bạn sẽ trở thành được nguồn phước cho ai đó xung quanh mình.

Công vụ 20:35 Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Ðức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh.

Ms Quốc Hùng – Những hạt giống đức tin.

------------
Tinlanh.Ru
P.S. Nếu các bạn nhận được sự gây dựng, hãy giúp chúng tôi rao truyền sứ điệp này bằng cách bấm LIKE (Thích) và SHARE (Chia sẻ) hoặc tự TAG (găn thẻ ảnh) chính mình để giới thiệu cho ai đó trong những bạn bè của mình cùng được đọc. Cảm ơn các bạn!
------------© 1999-2017 Tinlanh.Ru