Ket-rin Kul-man - người phụ nữ tin vào phép lạ

Chúng tôi xin giới thiệu quyển sách kể về cuộc đời của người nữ đầy tớ của Đức Chúa Trời, với tất cả những thất bại, thử thách, khó khăn và những thành công của bà. Cuộc đời của người phụ nữ đã dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời... Bà đã giới thiệu Đức Thánh Linh cho những thế hệ chúng ta trong thời kỳ cuối cùng trong một quan hệ gần gũi và mật thiết đầy sức sống và quyền năng ...

Các bạn có thể đọc hoặc download theo link dưới đây

Ket-rin Kul-man - người phụ nữ tin vào phép lạ (e-book)

Do AOGVN gửi tặng© 1999-2017 Tinlanh.Ru