10 năm Thành tín và Ân điển

_mg_3640Anh chị em thân mến,

Chủ nhật đầu tháng 10 vừa qua, Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va chúng ta đã nhóm lại cùng nhau trong buổi nhóm đặc biệt mừng Hội thánh tròn Mười tuổi, cùng nhau tôn vinh Chúa về chặng đường lớn lên và trưởng thành trong những năm tháng vừa qua.

Tâm trạng của sinh nhật Hội thánh lần này khác nhiều với sinh nhật trước. Vì trong năm vừa qua, chúng ta đã và đang kinh nghiệm sự tuôn đổ quyền phép Đức Thánh Linh trên Hội thánh mình. Và sự phấn hưng của Chúa đã khiến chúng ta hoàn toàn biến đổi, trở nên mạnh mẽ vững vàng trong đức tin, khiến quyền phép sự sống lại của Chúa Jê-sus tuôn tràn qua Hội thánh mà động chạm đến cuộc sống của hàng ngàn con người, đưa họ đến với sự sống đời đời trong Chúa Jê-sus.

_mg_3749Kết quả ngày hôm nay không phải là tình cờ, mà là phần thưởng của Chúa cho đức tin và lòng bền bỉ trông đợi của những con người hết lòng yêu mến Chúa và hầu việc Chúa suốt những năm tháng trước kia. Ngày hôm nay đứng tại cột mốc này, có hai điều tôi muốn cùng anh chị em đặc biệt cảm tạ Chúa, đó là sự thành tín và ân điển của Ngài cho Hội thánh chúng ta.

Sự thành tín

Thi-thiên 100:5 Vì Ðức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

Đấng thành tín là Đấng giữ Lời đã hứa với chúng ta trong Kinh thánh, và vì sự thành tín Chúa còn đến đời đời, nên chúng ta có một sự tin tưởng chắc chắn mà trông đợi phần thưởng Chúa cho sự vâng lời của mình. Suốt những năm qua, hầu việc Chúa có nhiều lúc khó khăn, đối diện nhiều sự tấn công và áp lực từ ma quỉ, trải qua nhiều sự yếu đuối của những con người, nhưng chúng ta vẫn giữ mình cố gắng tiếp tục tiến lên, vì biết Chúa là thành tín.

_mg_3702Nếu bằng con mắt người đời nhìn vào chúng ta lúc đó, sẽ không hiểu nổi người tin Chúa còn cố bám víu vào cái gì để tiếp tục theo Ngài trong môi trường cuộc sống đầy áp lực giữa một cộng đồng còn thiếu vắng đức tin. Nhưng chúng ta tin vào quyền phép thiên đàng, tin vào phước hạnh của sự sống đời đời, và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đến nỗi chúng ta không chỉ lo giữ đức tin cho mình mà tìm mọi cách và cố hết sức để làm cho những người khác đều tin (2 Cô 5:11).

Chúng ta trông cậy Chúa về sự cứu rỗi đời đời, và cũng trông cậy quyền phép Chúa cho đời sống tin kính của mình. Và chúng ta cũng chỉ biết trông cậy Chúa về sự phấn hưng từ Ngài sẽ đem lửa Tin lành cứu rỗi đến cho đồng bào chúng ta.

Những ai đã đứng vững, cả những ai có lúc đã vấp váp thời gian qua, khi nhìn thấy những gì ngày hôm nay Chúa ban cho Hội thánh, phải đồng lòng cảm tạ Chúa về sự thành tín của Ngài. Vậy nên chính anh chị em cũng hãy quyết tâm đứng vững trong mọi thử thách, bền lòng tin cậy, để cuối cùng sẽ nhận được Lời Chúa hứa cho mình.

Hê-bơ-rơ 10:23 Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Ðấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.

_mg_3661Vì Chúa thành tín với những ai đã đặt lòng tin nơi Ngài, cho nên anh chị em nhất định sẽ nhận được lời hứa của Chúa y như lòng mình đã trông cậy.

Vì trông cậy sự thành tín Chúa mà mỗi ngày chúng ta cầu nguyện và khi được sự đáp lời thì đức tin chúng ta càng lớn lên.

Chúng ta quyết tâm sửa đổi được bản thân mình, nắm chắc lời hứa của Chúa để thoát mình ra khỏi tội lỗi và những ý thức quan niệm sống sai lầm. Khi sống theo Lời Chúa, chúng ta càng thấy đời sống mình vững chắc và thực sự được phước. Sau đó chúng ta bắt đầu cầu thay được cho người khác và giúp người mới được đến với Chúa mà biến đổi cuộc đời mình.

Chúng ta trưởng thành lên cho đến khi lời cầu nguyện và đức tin của chúng ta đủ để giúp được nhiều người khác nữa. Chúng ta dốc lòng cầu thay và chứng kiến phép lạ Chúa đáp lời, và càng cầu thay cho nhiều người thì Chúa càng động chạm đến họ làm danh Chúa càng lan truyền rộng ra đến xung quanh, và người ta bắt đầu được lôi cuốn đến với Hội thánh – vì con người ai cũng cần có Đức Chúa Trời – và Chúa hiện diện ở giữa Hội thánh chúng ta.

Chúng ta đón những anh chị em mới lần lượt đến với Hội thánh để được nhận quyền phép sự sống mới. Rồi sau đó chúng ta dạn dĩ ra đi thăm viếng truyền giảng, và với sự nhiệt tình của tình yêu thương cộng với sự xức dầu của Đức Thánh Linh, biết bao nhiêu linh hồn đã được động chạm và ăn năn quay trở về tiếp nhận Chúa. Lúc đó chúng ta mới khám phá ra rằng sự thành tín Chúa cũng đã sắm sẵn cho đồng bào Việt nam chúng ta một sự phấn hưng rộng lớn bao trùm.
Chỉ trong năm cuối tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va chúng ta đã có hơn 800 con người đã ăn năn tiếp nhận Chúa Jê-sus làm Cứu Chúa của đời sống mình, và Chúa đã đón nhận họ làm con cái của Ngài.

Đức Chúa Trời đã đến được với đời sống của chúng ta và Ngài muốn ở cùng chúng ta vĩnh viễn. Ngài không bỏ rơi ai bao giờ. Cho nên một người tin thì cả nhà sẽ được cứu, và Tin lành của Chúa sẽ còn tiếp tục được rao truyền mạnh mẽ hơn cả ở Mát-xcơ-va và đặc biệt là ở quê hương Việt nam chúng ta nữa.

Những điều Chúa đang làm cũng chỉ là mới bắt đầu. Chúc mừng anh chị em vì những điều tốt đẹp còn đến nữa cho những ai trông cậy Chúa!

_mg_3672

_mg_3724

_mg_3750

 

Ân điển

Điều đặc biệt thứ hai nữa mà chúng ta cảm tạ Chúa, đó là ân điển của Ngài ban cho chúng ta, là món quà tặng của lòng tốt Ngài, chứa đựng quyền phép siêu nhiên vô hạn của Chúa, là phần thưởng cho bất kỳ ai đặt lòng tin cậy nơi Chúa Jê-sus.

Nếu xem xét lại mình, nhiều điểm chúng ta còn thấy mình yếu đuối, tính cách chưa hoàn thiện, hiểu biết còn chưa sâu nhiệm, suy nghĩ còn lệch lạc, thậm chí đôi lúc còn để ma quỉ lừa dối. Nhưng ân điển là dành cho những ai chưa xứng đáng, để sau khi ngã chúng ta lại đứng dậy mà chạy lại với Đức Chúa Trời, nhờ ân điển đó mà chúng ta thay đổi, để quyền năng Chúa có thể tuôn chảy qua những chiếc bình người chúng ta.

_mg_3775Mọi điều Chúa làm cho đời sống chúng ta đó chính là ân điển - món quà của tình yêu thương vô lượng và quyền phép vô song của Ngài.

Ban đầu, đức tin đến với chúng ta cũng là nhờ ân điển Chúa, khi chúng ta sẵn lòng lắng nghe Tin lành (Ê-phê-sô 2:8).

Hiện nay, đức tin chúng ta cũng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời (tức là nhờ ân điển Ngài) giữ cho (1 Phi-e-rơ 1:5).

Khi hầu việc Chúa, chúng ta nhờ sức Chúa mà làm việc – để tỏa sáng danh Chúa, chứ không tìm kiếm vinh hiển cá nhân mình.

Và chúng ta biết giao phó anh chị em mình vào ân điển Chúa, vì dù người trồng kẻ tưới song chính Đức Chúa Trời là Đấng làm cho họ lớn lên.

Lúc này khi nhớ đến những anh chị em mới, vì điều kiện cuộc sống và công việc phải ở tản lạc nhiều nơi, thậm chí không giữ số điện thoại thường xuyên để liên lạc, muốn tặng anh chị em đoạn Kinh thánh mà trước kia đã động viên tôi rất nhiều trong những ngày mới mẻ đức tin:

1 Phi-e-rơ 1:3-7
3 Ngợi khen Ðức Chúa Trời, là Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Ðức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Ðức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! 6 Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Ðức Chúa Jêsus Christ hiện ra.

_mg_3817Chính bởi nhận thức ra ân điển Chúa, mà chúng ta có sự dạn dĩ đến gần Ngài, để cầu nguyện, để ra đi mà truyền giảng vì tin rằng dù mình còn yếu đuối, nhưng vẫn có ân điển Chúa đủ cho mình. Và khi hiểu ra ân điển Chúa, chúng ta sẽ hiểu bản thân mình, để không đoán xét mà thông cảm với những người khác.

Đối với sự bất hoàn thiện của con người có hai thái độ: hoặc là đạo đức giả (tự tô vẽ và bào chữa cho mình, và không chịu thay đổi như những người Pha-ri-si mà Chúa Jê-sus ghét nhất trong Kinh thánh), hoặc là chúng ta nhu mì nhìn nhận điểm yếu của mình, và tiếp nhận người khác với điểm yếu của họ, và cùng giúp nhau thay đổi trong tình yêu thương.

Chúa không có những con người hoàn thiện trên đất này. Chỉ có một mình Chúa Jê-sus mà thôi! Trong suốt Kinh thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời chỉ cần những con người sẵn lòng. Đó là những người:
- Hết lòng trông cậy ân điển Chúa
- Có lòng mềm mại để Ngài thay đổi
- Khao khát đến mức sẵn sàng để Ngài xử dụng
- Quyết định coi mình không chỉ là hạt lúa của mùa gặt để bỏ vào kho, mà là hạt giống cho mùa gặt mới!

 

_mg_3779

_mg_3827

 

_mg_3862

_mg_3840

_mg_3807

Hãy là hạt giống

Nếu chúng ta muốn chứng kiến quyền phép sự sống lại và phước hạnh siêu nhiên trong đời sống mình, chúng ta phải lựa chọn một cuộc sống đức tin, cùng đi với Đức Chúa Trời, cùng làm công việc Ngài trên đất. Nghĩa là coi đời sống mình là một hạt giống trong tay Chúa, để mang quyền phép Tin lành sự sống mà Ngài gieo vào đời sống và tấm lòng những người khác.

Khi đó sẽ càng nhiều người được biết đến Chúa và được cứu, đầu tiên gia đình và người thân chúng ta được phước, và nước Việt nam sẽ nhanh chóng được đổi thay mà đi lên.

Trong năm vừa qua đã có tới 60 anh chị em thường xuyên tham gia hầu việc Chúa. Họ tham gia trong đoàn truyền giảng, trong sự cầu nguyện, trong việc chăm sóc. Cảm ơn Chúa, chúng ta thật hạnh phúc vì hôm nay được chứng kiến phần thưởng về công khó của mình – đó là những cuộc đời được biến đổi, và những con người quyết tâm dâng đời sống mình tin theo Chúa Jê-sus!

Chỉ trong năm nay – Hội thánh đã có khoảng 180 người nhận lễ báp-têm nước. Trường Kinh thánh năm nay 10 anh chị em đang tiếp tục theo học. Mấy trăm anh chị em hàng tuần được gây dựng qua các buổi nhóm và tờ tuần tin Hội thánh. Mỗi ngày trang web có thông tin và những bài chia sẻ của Hội thánh chúng ta tại địa chỉ www.tinlanh.ru trung bình có tới 500 lượt khách viếng thăm và học hỏi.

Ngày hôm nay, chúng ta vui sướng và hồi hộp hướng lòng lên Chúa cầu nguyện để sắp tới sẽ càng thêm nhiều người được cứu, được gây dựng đức tin và qua họ Tin lành lại sẽ nhân lên lan đến khắp cả quê hương chúng ta sau này!

Hãy tiếp tục trông cậy sự thành tín và nhờ vào ân điển Chúa. Đức Chúa Trời sẽ làm việc tiếp tục qua đời sống của anh chị em! Chúc mừng anh chị em nhân dịp sinh nhật Hội thánh!

 

Ms Quốc Hùng© 1999-2017 Tinlanh.Ru