Ngài chẳng bao giờ bỏ bạn

SmithWigglesworthBạn có thể níu giữ Đức Chúa Trời lại được không? Có, bạn có thể. Lòng chân thành có thể níu giữ được Ngài, sự yếu đuối có thể níu giữ được Ngài. Khi chúng ta yếu đuối là chúng ta mạnh mẽ (2 Cô-rinh-tô 12:10).
Nhưng tôi cũng nói cho bạn biết cái gì chẳng thể níu giữ được Ngài. Sự ngạo mạn tự đắc không thể níu giữ được Ngài, tiền bạc, sự tự cao, sự kiêu ngạo (điều đó có nghĩa là nghĩ rằng bạn là một cái gì đó, trong khi bạn chẳng là gì cả, chỉ do trí tưởng tượng cá nhân tự thổi phồng mình lên mà thôi). Nhưng lòng chân thành có thể níu giữ được Ngài. Có thể níu giữ được Ngài trong phòng cầu nguyện, trong buổi nhóm cầu nguyện, ở khắp mọi nơi. Nếu bạn đã trở nên hâm hẩm, không còn nóng cháy đến sáng trắng lên, thì bạn đang làm cho Chúa phật lòng đó.
Đôi khi có thể có ý nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã bỏ rơi bạn rồi. ồ, không đâu. Ngài đã hứa không bỏ rơi Gia-cốp và đã không quên lời hứa (Sáng thế ký 28:15). Ngài đã hứa là Ngài sẽ không từ bỏ bạn, và Ngài sẽ không phản bội lời hứa đâu. Chúng ta cần phải gặp riêng đối mặt với Chúa, có một cuộc gặp gỡ thực sự với Đức Chúa Trời. Ngài sẽ khiến chúng ta tan vỡ. Ngài sẽ ban cho chúng ta một cái tên mới. Ngài sẽ biến đổi chúng ta từ một anh Gia-cốp (nghĩa là kẻ lừa đảo, hất cẳng người khác) thành một chàng Y-sơ-ra-ên (nghĩa là hoàng tử). Nhưng chúng ta cần phải đặt lòng trông cậy vào Ngài.
Nếu Đức Chúa Trời không trợ giúp tôi, thì tôi sẽ chẳng thể nào trở thành người thích hợp cho công việc bù đắp các nhu cầu của thế gian này. Tôi sẽ chẳng còn là muối nữa. Thật dễ dàng đánh mất Đấng Cứu Thế. Nhưng, khi chúng ta ở lại riêng với Đức Chúa Trời, gặp gỡ với Ngài, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta, khôi phục lại muối trong chúng ta, Ngài sẽ đưa chúng ta vào quỹ đạo của ý muốn trọn vẹn tốt lành của Ngài.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru