Đức Chúa Trời của chúng ta càng lớn thì nan đề của chúng ta càng nhỏ

Đức Chúa Trời không hề thay đổi, nhưng tầm nhìn của chúng ta về những khả năng của Ngài, và về việc Ngài vĩ đại đến mức nào, thì lại thay đổi. Điều mà con người quan niệm về Đức Chúa Trời lớn đến đâu, được phản ánh qua lời cầu nguyện của anh ta. Những lời cầu nguyện của chúng ta phản ánh trạng thái của chúng ta nhiều hơn là phản ánh khả năng của Đức Chúa Trời. Cách duy nhất để nhận được tầm nhìn lớn hơn về Đức Chúa Trời - đấy là cách nhìn bằng con mắt của Ngài.

Chúng ta được kêu gọi ngồi cùng Ngài trên trời và nhìn từ trên xuống thế gian xung quanh mình. Bạn có thể bắt đầu từ sự quì trên đầu gối, nhưng kết thúc bằng sự đứng trên đôi chân và vui sướng rằng Đức Chúa Trời của bạn là vĩ đại, và Ngài yêu mến bạn, chăm sóc bạn và sẵn sàng trả lời cầu nguyện của bạn - còn hơn tất cả những gì bạn mong ước nữa. Nếu như trong quan niệm của bạn Đức Chúa Trời còn nhỏ, hãy bắt đầu tuyên xưng những công việc vĩ đại mà Ngài đã từng làm trước kia, và sự sẵn lòng của Ngài lại thực hiện chúng trong thời bây giờ. Đây chính là bí quyết của những lời cầu nguyện được đáp lời của Hội Thánh ban đầu. Họ đã công bố các công việc vĩ đại của Chúa thời xưa. (Công vụ 4:25-29)

 

T.L. Osborne

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru