Hành động nhân danh Jê-sus

SmithWigglesworthCó một lần trên một chiếc tầu thuỷ người ta đề nghị tôi hát trong chương trình văn nghệ giải trí buổi chiều. Tôi đồng ý, và theo yêu cầu của tôi tiết mục đó phải để trước khiêu vũ. Tôi nóng lòng chờ đợi đến lượt của mình, bởi vì trên boong tầu còn có một nhà truyền giáo khác, ông đã thử tìm cách hát và mua vui cho công chúng, và điều đó thấy rất là không hợp. Khi đến lượt tôi, tôi cất tiếng hát: "Giá như tôi có thể kể với Ngài như tôi biết Ngài."
Khi tôi kết thúc, một số người, trong số đó có cả nhà truyền giáo kia, nói rằng tôi đã làm hỏng cả buổi khiêu vũ. Tôi cho đó là một cơ hội tốt và đã xử dụng nó cho Chúa. Tôi đã tham dự vào một kịch đời thường và đã hành động nhân danh Jê-sus. Vinh hiển thay Đức Chúa Trời!
Khi nhà truyền giáo đến ấn-độ, ông ta đã viết một bài cho tờ báo của mình và gửi nó về nước Anh. Ông nói: "Cảm tưởng như tôi không có một cơ hội nào để truyền giảng Tin lành, nhưng cùng trên chuyến tầu với tôi có một anh thợ sửa ống nước, mà đối với anh ta thì té ra là lại có rất nhiều cơ hội truyền giảng cho từng người, và anh ta nói với tôi những lời mà tôi nhớ mãi. Anh ta nói, là sách Công vụ các sứ đồ (từ Công vụ ở đây có nghĩa là Các hành động - BBT) đã viết ra được chỉ vì các sứ đồ đã hành động."
Vậy đó, trường hợp này đã mở cửa cho tôi và cho tôi cơ hội truyền giảng bất cứ lúc nào cho đến hết chuyến đi.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru