Danh Chúa được ngợi khen (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của hai bài hát nối thành một "Danh Chúa được ngợi khen & Xứng đáng thay Ngài"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Danh Chúa được ngợi khen

Dâng lên danh Giê-xu lời tôn vinh
Ngài xứng đáng với tiếng hát chúc tôn ca ngợi
Cánh tay mình cùng giơ lên tôn vinh Chúa
Ca vang tôn vinh danh Giê-xu
Tôn vinh danh Giê-xu
Tôn vinh danh Giê-xu đến muôn đời

Xứng đáng thay Ngài

Vinh hiển chỉ thuộc duy Ngài
Ngài là Vua, Chúa các thần
Ngài là Giê-xu
Vinh hiển chỉ thuộc duy Ngài
Ngài là Vua, Chúa các thần
Chúng con ngợi khen

Vinh hiển chỉ thuộc duy Ngài
Ngài là Vua, Chúa các thần
Ngài xứng đáng thay
Vinh hiển chỉ thuộc duy Ngài
Ngài là Vua, Chúa các thần
Chúng con thờ tôn© 1999-2017 Tinlanh.Ru