Ngai dành cho Vua

david_harp_sCòn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.- Thi-thiên 22:3

 

Đây là bức tranh mà có thể thay đổi tận gốc rễ thái độ của chúng ta với sự cầu nguyện và thờ phượng: chiếc ngai mà trên đó Chúa Trời ngự – chính là sự ca ngợi của dân sự Ngài. Trên trời Chúa đã có ngai được lập vững đời đời rồi. Nhưng khi Ngài rời khỏi ngai trên trời của Mình để đến với dân sự Ngài trên đất, thì những lời ca ngợi của chúng ta trở thành chiếc ngai của Ngài. Đức Chúa Trời vẫn là Vua đời đời, bất kể chúng ta có tôn vinh Ngài hay không. Chúng ta không làm cho Ngài trở thành Vua khi ca ngợi Ngài. Nhưng mà chúng ta mời Ngài đến chiếc ngai vốn thuộc về Ngài.

Chúa Jê-sus đã hứa với những môn đồ mình: “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” (Ma-thi-ơ 18:20). Sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta đã được đảm bảo. Điều đó phụ thuộc vào sự thành tín của Ngài, chứ không phụ thuộc sự đón gặp của chúng ta. Nhưng, khi Ngài đến với chúng ta với tư cách Vua của muôn vua và Chúa của muôn Chúa, thì điều đúng đắn và hợp lẽ là chúng ta phải chào đón Ngài như một vị Vua. Là Vua, Ngài xứng đáng ngai vàng. Không có gì khác nữa đủ tương xứng với Ngài cả. Mời Ngài ngự vào ngai – đó chính là vinh dự của chúng ta. Khi chúng ta ca ngợi và tôn vinh Chúa, khi chúng ta tung hô danh Ngài và ca tụng sự vĩ đại của Ngài, đó là chúng ta thừa nhận rằng Ngài là Vua. Chúng ta đón Ngài cách hợp lẽ. Chúng ta mời Ngài đến một chiếc ngai mà vốn thuộc quyền Ngài.

Đấy không chỉ là lời ca ngợi đáp lễ xứng đáng cho Đấng mà chúng ta thờ lạy. Điều này còn biến đổi thái độ của chúng ta và làm tăng trưởng đức tin chúng ta. Chúng ta càng ca ngợi Ngài nhiều hơn, chúng ta càng nhận thức hơn sự khôn ngoan và quyền năng đế vương của Ngài. Khi đó chẳng cần phải gắng sức gì để tin vào sự đáp lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta. Mọi sự trở thành rất tự nhiên – tin rằng Vua vinh hiển này vừa muốn vừa có thể làm được điều mà chúng ta cầu xin Ngài.

 

Lời đáp của đức tin:

Lạy Chúa, giúp con đừng bao giờ quên xây dựng cho Ngài một chiếc ngai, mà vốn thuộc quyền Ngài.

 

Trích dịch từ sách "Âm điệu thụ cầm của Đa-vít" - Derek Prince

ND - Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru