Quyền năng cùng Đức Chúa Trời

SmithWigglesworthĐừng bao giờ để tuột mất điều mà bạn đang tìm kiếm - một mặc khải mới, một ngọn đèn dẫn lối, một sự đáp lời cho nhu cầu  - đừng để nó tuột đi mất. Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta nếu chúng ta đủ nghiêm túc. Nếu bóng tối phủ vây quanh bạn, nếu bạn khát khao sự mặc khải, nếu tâm trí bạn cần có sự bình an, nếu còn có những nan đề mà bạn không giải quyết nổi, thì hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời và hãy tuyên bố: "Con sẽ không để cho Ngài đi nếu Ngài không chúc phước cho con" (Sáng thế ký 32:36).
Gia-cốp đã cầu nguyện như vậy. Và Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông ta và phán "từ nay tên ngươi sẽ là Y-sơ-ra-ên (nghĩa là hoàng tử, vì ngươi đã vật lộn với Đức Chúa Trời, và người ta ngươi sẽ đều được thắng..." (Sáng thế ký 32:38). Bây giờ một cuộc sống mới đã bắt đầu. Kẻ ma mãnh xưa đã biến đi. Bây giờ đã xuất hiện một tạo vật mới, và Gia-cốp - kẻ lừa gạt đã trở thành Y-sơ-ra-ên - người của Đức Chúa Trời.
Khi Đức Chúa Trời bước vào đời sống bạn, bạn sẽ có được Ngài mãi mãi. Khi Y-sơ-ra-ên ra đi - bình minh trỗi dậy trên ông ta, và ông có quyền phép trên mọi sự trong thế gian này, kể cả Ê-sau nữa.
Trong cuộc gặp gỡ với Ê-sau chẳng có sự tranh đấu nào nữa, mà đã diễn ra sự làm hoà đầy phước hạnh. Họ đã ôm hôn nhau. "Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hoà thuận với người." (Châm ngôn 16:7).
Một sự biến đổi mới kỳ diệu làm sao! Những gì thuộc về vật chất chẳng còn ý nghĩa gì nhiều nữa sau một đêm mặc khải từ Đức Chúa Trời.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru