Người nữ ở đâu?

Câu chuyện về những người nữ còn chưa được kể hết. Tôn giáo dành cho họ vai trò phụ, muốn dùng những luận cứ của thời trung cổ để giết chết tiềm năng trong họ mỗi khi họ đứng dậy đáp ứng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho mình.

Chỉ khi nào những nhà lãnh đạo tôn giáo sửng sốt khi thấy cánh tay của Đức Chúa Trời ở trên những người nữ, ban phước cho sự phục vụ của họ, thì họ mới thừa nhận Ngài, như điều đó đã xảy ra với E-mi Sim-pol Mắc-Pher-son hay là Ma-ri Vud-vort Et-ter.

Khi Chúa Jê-sus treo trên thập giá, những người nữ không bao giờ lìa bỏ Ngài, họ vẫn ở cùng Ngài.

Khi Chúa Jê-sus sống lại, những người nữ có ở cạnh mộ.

Khi những môn đồ đứng nhìn Chúa Jê-sus được nhấc lên trời, thì những người nữ cũng có ở đó.

Khi Đức Thánh Linh được đổ xuống trên những con người trong ngày lễ Ngũ tuần, các người nữ cũng có ở đó.

Khi Chúa Jê-sus phán cho các môn đồ của mình: "Hãy đi khắp thế gian và giảng Tin lành...", các người nữ cũng có ở đó.

Liệu các bạn có thể vừa hạn chế người nữ mà không hạn chế Chúa Jê-sus ở trong họ hay không? Khi Phi-e-rơ dõng dạc tuyên bố lời tiên tri Giô-ên, nói rằng trong những ngày của thời kỳ chúng ta Thần của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên mọi xác thịt, và những người nữ sẽ nói tiên tri, thì điều đó có nghĩa là gì?

Từ có nghĩa là "nói tiên tri" tra theo Bộ Sách Lớn Tra Cứu Thánh-Kinh của Ki-tel có nghĩa là: sự tuyên bố công khai, rao truyền cho mọi người kế hoạch (ý định) của Đức Chúa Trời, như một sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ chúng ta phải dùng hai định nghĩa khác nhau, cái này dành cho đàn bà, cái khác dành cho đàn ông? Không. Những người nữ cũng được kêu gọi rao giảng Tin lành giống hệt như những người nam.

 

T.L. Osborne
(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn
- ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru