Mời Thánh Linh ngự trị (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Mời Thánh Linh ngự trị" - "Holy Spirit, Thou Art Welcome".

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Mời Thánh Linh ngự trị

Thần Linh Chúa thánh, lòng rộng mở đón Chúa đến đây,
Thần Linh Chúa thánh, nài xin Chúa chủ tể chốn này,
Toàn năng thay Danh Chúa Cha, Chúa nhân từ hồng ân.
Mời Ngài đến nơi đây Chúa ơi !

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru