Những điều mầu nhiệm của đức tin cơ đốc

(Mầu nhiệm của sự kiện Jê-sus giáng sinh - Con trời giáng sinh làm Con người.)

Lại một mùa Giáng sinh. Và nhân loại bận rộn với một kỳ lễ lớn. Đối với nhiều người Việt nam đó chỉ là một ngày lễ tôn giáo gần giống như ngày lễ năm mới với nhiều trò vui. Đối với một số người đây lại là một thánh lễ quan trọng, là một lần trong năm họ nhớ đến Đức Chúa Trời và ra mắt Ngài, để xưng tội và nhận phước cho cả năm. Họ hay bàn tán về cách bên Nga này với cách ở Việt nam làm lễ khác nhau thế nào, nhưng họ không để ý tìm hiểu đến ý nghĩa sự kiện Jê-sus giáng sinh.


Theo thống kê mới nhất, người Việt Nam chúng ta hiện đang sinh sống trên 40 nước khác nhau trên thế giới. Người thì ở Mỹ, Canada ; kẽ thì ở Úc, Tân tây Lan, người ở Âu Châu, Bắc Phi, Nam Mỹ. Hầu như nước nào củng có người Việt. Chúng ta biết rỏ nước chúng ta đang sinh sống và có lẽ đang cố nhận nơi đó làm quê hương thứ hai, trong khi đợi ngày hồi hương. Thật ra, chúng ta có 1 quê hương tốt hơn gọi là Nước Trời hay Thiên Quốc. Qúi vị có biết Nước Trời ở đâu? Luật lệ ra sao ? Công dân của nước ấy gồm những ai không ?

TÔI THẮC MẮC: Trong số những người không tin theo Đức Chúa Giê-Xu, cũng có người hiền lành, tánh nết rất hiền hậu, làm nhiều việc từ thiện. Trái lại có những người xung quanh tôi tin Chúa, mà làm những chuyện xấu xa tội lỗi hơn những kẻ chưa tin. Vậy thì nước thiên đàng dành cho ai? Há dành cho những kẻ tin theo đạo như vậy sao?

 

TRẢ LỜI: Chúa Giê-Xu có phán trong Kinh Thánh rằng: "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi" (Ma-thi-ơ 7:21). Xem như thế chúng ta cũng hiểu rõ là cả hai hạng người được nêu trên, đều sẽ không vào được nước thiên đàng, nếu cuối cùng họ không chịu ăn năn.


Tôi thắc mắc: Tôi đã có đạo. Đạo nào cũng vậy, đều dạy người ta làm lành lánh dữ. Thế thì can chi tôi phải tìm hiểu về đạo cưứ rỗi của Đức Chúa Trời .
Trã lời: Bởi nhờ nguyên tri, loài người trải qua các đời đều nhìn nhận có một Đấng cao cả đã dựng nên trời đất , muôn vật. Tuy có nhiều quan niệm sai lầm và khác nhau về Đấng ấy, cùng cách thức thờ phượng Ngài, thì dẫu dân tộc đó có dã man hay văn minh, đa số hay thiểu số đều có 1 tôn giáo là ít nhứt.

Các bạn thân mến,

Có những điều diễn ra trong đời sống mà chúng ta còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhất là những gì liên quan đến chuyện đức tin. Không rõ vì sao, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã tin nhận Chúa, và chúng ta biết chắc rằng mình đã được cứu. Không hiểu tại sao, nhưng lòng chúng ta biết chắc rằng Jê-sus là Con Đức Chúa Trời Hằng sống, Ngài đã giáng sinh xuống trần để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và cái chết, bởi vì Ngài đã chịu chết thế cho chúng ta trên thập tự giá, rồi đã được chôn, nhưng đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Đó là điều mà cơ-đốc nhân ở khắp mọi nơi đều biết chắc, và cứ đến dịp lễ Phục sinh lại vui sướng mà đón mừng ngày Chúa sống lại.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru