Chữ tượng hình nói gì?

Article Index

chu tuong hinhNhững dấn ấn của sự thật

"Ngày xửa ngày xưa, từ thuở ban đầu, có một sự hỗn độn lớn, vô hình dạng và tăm tối. Năm nguyên tố (hành tinh) còn chưa bắt đầu quay, và mặt trời và mặt trăng còn chưa sáng. ở giữa chẳng có gì, không vật thể, không tiếng động. Ngài, hỡi Thần Chúa tể, đã thống lĩnh và đầu tiên đã tách những phần thô tục khỏi những phần trong sạch. Ngài đã dựng nên trời. Ngài đã dựng nên đất. Ngài đã dựng nên con người. Mọi sự vật hiện hữu nhờ quyền năng sáng tạo của Ngài mà được hình thành..."

Nhấn vào đây để đọc bài viết này kèm với các hình ảnh!!! (file dạng pdf)


Bạn có thấy đoạn văn này có gì rất giống với câu chuyện kể ngắn gọn về sự sáng tạo thế giới mà được chép trong chương đầu tiên của sách Sáng thế ký trong Kinh Thánh? Thật ra nó là một trích đoạn trong quyển sách lịch sử Trung Quốc do Khổng tử soạn nên (ông ta sinh ra vào năm 551 trước công nguyên). Còn câu chuyện mô tả sáng thế đầu tiên của người Trung quốc thì đã có từ sớm hơn, khoảng 2230 năm trước công nguyên, nghĩa là ngay không lâu sau sự kiện phân tán loài người ra thành nhiều dân tộc tại tháp Ba-by-lon.

Cũng vào khoảng thời gian đó chữ viết Trung hoa được sinh ra. Để ghi lại ngôn ngữ mới của mình, những người dân phương đông cổ xưa này đã sử dụng chữ tượng hình ... (dùng hình vẽ để mô tả ý nghĩa của từ). Và những tập hợp (lắp ghép) khác nhau của những chữ tượng hình này đã tạo nên những chữ viết ghi ý, dùng để diễn tả những khái niệm chung rộng lớn.

Trong chữ viết tiếng Trung hoa có khoảng 214 cái "chìa khoá" - chữ tượng hình như vậy, chúng có thể chứa từ 1 đến 17 nét bút khác nhau. Và nhờ chúng có thể dựng nên hơn 700 chữ viết ghi ý.

Và đây là một điều rất thú vị: mặc dù chữ viết Trung hoa xuất hiện hàng trăm năm trước khi Môi-se chép lại Năm sách đầu của Kinh Thánh, trong những ký tự tượng hình có chứa những kiến thức cơ bản về sự tạo hoá và nạn đại hồng thuỷ, cũng giống như trong sách Sáng thế ký. Thật ra, những sự thay đổi cách phát âm qua suốt nhiều thế kỷ đã làm sai lệch dần đi những ý nghĩa ban đầu của nhiều ký tự, nhưng vẫn có thể nhận thấy một sự thật: thời thượng cổ người Trung hoa có biết về Đức Chúa Trời.

Về quá khứ và tương lai

Thí dụ, ký tự chỉ Thần Linh được ghép nên bởi một vài "chìa khoá"

trời

che phủ

nước

tam khẩu, hay là ba cá nhân (ba ngôi)

thi hành phép lạ

Hãy so sánh với điều trong sách Sáng thế ký 1:2 có chép "thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước" (đó là phù hợp với Kinh Thánh việc mô tả ba ngôi Đức Chúa Trời cùng tham gia dùng phép lạ mà tạo dựng trời và đất - ND)

Động từ chỉ "tạo dựng" (sáng tạo nên) cũng được cấu thành một cách rất thú vị:

bụi đất

sự sống hay là chuyển động

khẩu, hay là con người

nói

đi lại

Còn trong sách Sáng thế ký 2:7 có nói "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh."

Trong nhiều chữ viết ghi ý có chứa trong mình ký tự chỉ "vườn"

Chẳng hạn, ma quỉ có nghĩa là:

vườn

con người

điều bí mật

sự sống hay là chuyển động

(hãy nhớ lại lần đàu tiên con người gặp gỡ với ma quỉ , là khi nó đến vườn và dụ dỗ con người ăn trái cấm để được mở mắt biết được bí mật - điều thiện và điều ác, và nó đã khiến con người đánh mất sự sống)© 1999-2017 Tinlanh.Ru