Chúc tôn Jê-sus (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Chúc tôn Jê-sus"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Chúc tôn Jê-sus

Jê-sus chúc tôn Jê-sus chúng con luôn vui trong danh Cha
Tâm linh, cả cuộc sống con, tâm hồn thuộc Ngài duy Chúa
Vua muôn vua Jê-sus Chúa muôn Chúa Jê-sus
Đã chết thế vì con tình Cha cao quí
Vua muôn vua Jê-sus Chúa muôn Chúa Jê-sus
Vinh quang duy thuộc Ngài đến muôn ngàn năm.

 

Hon-ngoi-khen-Chua

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru