Lạy Cha khiến hiệp một (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Lạy Cha khiến hiệp một"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Lạy Cha khiến hiệp một


Lạy Cha khiến hiệp một

bằng Thần Linh yêu thương của Ngài.

Xin dẫn dắt chúng con trong niềm tin thống nhất.

Để thế giới tin rằng: Ngài đã sai con đến đây.

Lạy Cha khiến chúng con nên một thôi.
© 1999-2017 Tinlanh.Ru