Mọi điều này Chúa đã ban cho tôi (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Mọi điều này Chúa đã ban cho tôi"

Lời Việt: Quốc Hùng.

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Mọi điều này Chúa đã ban cho tôi


Người yếu sẽ nói “Tôi được mạnh”

Người nghèo sẽ nói “Tôi đã giàu”

Người mù sẽ nói “Thấy được rồi”

Mọi điều này Chúa đã ban cho tôi  (x2)

Điệp khúc

Hosanna - Hosanna -

Lòng con hát dâng Chúa Jê-sus

Hosanna - Hosanna -

Ngài đã chết

Nhưng đã Phục sinh !


2.

Con sẽ đến suối nước sống đời đời

Là nơi Chúa đã phiếu trắng con rồi

Tình yêu với trái tim nhân từ

Con đã gặp nơi Chúa của mình


3.

Từ hang sâu tôi sẽ vùng dậy

Được sự sống mới ở trong tay Ngài

Tôi sẽ hát vang khúc khải hoàn

Vì trong Chúa tôi đã phục sinh !

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru