Lòng này hằng khao khát (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Lòng này hằng khao khát"

Lời Việt: Quốc Hùng, sửa đổi cho phù hợp với tinh thần bài hát tiếng Anh.

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Lòng này hằng khao khát


Điều mà lòng con khát khao

- Được chúc tôn Cha

Bằng trọn vẹn cả trái tim

Con thờ tôn Cha


Cuộc đời này xin hiến dâng

- Để sáng danh Cha

Ngài là tình yêu đắm say

Con dâng lên


Điệp khúc

Dâng lên Chúa tình yêu con

Và cả linh hồn này

Cuộc sống con nay thuộc Chúa

Mỗi giây phút đời con đây

Và mỗi hơi thở này

Nguyện Chúa dẫn đưa từng bước


Mỗi giây phút đời con đây

Và mỗi hơi thở này

Nguyện Chúa dẫn đưa từng bước


Mỗi giây phút đời con đây

Và mỗi hơi thở này

Nguyện dâng Chúa cuộc đời này.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru