Giê-xu là tất cả cho con (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Giê-xu là tất cả cho con"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Giê-xu là tất cả cho con


Giê-xu - Chúa chính tất cả mọi điều của con, mọi điều cho con.

Giê-xu - Hãy mở mắt con để nhìn biết Cha. Cha yêu thương con.

Câu Chúa đến nơi dây. Thần linh đổ vô tâm hồn này.

Ngài là Chúa ban cho: hòa bình, chữa lành!

Là ánh sáng của sức sống! Đêm tối lìa xa!

Giê-xu - Chúa chính tất cả mọi điều của con, mọi điều cho con,

Giê-xu - Hãy mở mắt con để nhìn biết Cha. Cha yêu thương con.© 1999-2017 Tinlanh.Ru