Quỳ xuống bên Cha (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Quỳ xuống bên Cha"

Lời Việt: Quốc Hùng - dịch từ tiếng Nga.

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Quỳ xuống bên Cha


Quỳ xuống bên Cha, lòng con hướng lên
Chúa yêu thương năng quyền
Nguồn nước thiêng liêng, dịu an trái tim
Con đã tìm gặp nơi chân Ngài

Kìa Chúa lớn thay,
Thật chẳng ai dám sánh với Ngài
Quỳ xuống bên Cha, lòng con hướng lên
Chúa yêu thương của con

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru