Quyền năng thay Vua hằng còn muôn đời (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Quyền năng thay Vua hằng còn muôn đời"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Quyền năng thay Vua hằng còn muôn đời


Quyền năng thay! Vua hằng còn muôn đời.
Trời đất non nước biển hồ, do tay Ngài dựng nên.
Quyền năng thay! Vua hằng còn muôn đời.
Thập tự Gô-gô-tha, làm sạch mọi tội lỗi con.


Điệp khúc
Ngợi khen Chúa Thánh toàn năng. Vua Giê-xu.
Mọi đầu gối sẽ quỳ lạy bên trước ngôi Vua.
Ngợi khen Chúa Thánh toàn năng, Vua Giê-xu.
Nào một ai giống như Ngài!
Này, không, không ai ngoài Ngài.
© 1999-2017 Tinlanh.Ru