Từ cõi lòng sâu thẳm (Video)

Bài hát "Từ cõi lòng sâu thẳm"

Trình bày: Kinh Kha. Nhạc và lời: "Nguyễn Đình Thôn". Video Karaoke: Whitedove

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru