Từ sâu thẳm này con cất tiếng gọi lên (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Từ sâu thẳm này con cất tiếng gọi lên." - dựa theo Thi thiên 130.

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Từ sâu thẳm này con cất tiếng gọi lên


Từ sâu thẳm này con cất tiếng gọi lên

Chúa ơi, cúi xin nghe lời

nài xin thiết tha kêu cầu.

Từ sâu thẳm này con cất tiếng gọi lên.

Chúa ơi, cúi xin nghe lời

nài xin thiết tha kêu cầu.


Chúa ơi, có ai tồn tại,

nếu Chúa khắc ghi những điều gian ác.

Nếu Chúa khắc ghi những điều lỗi lầm.

Vì Chúa Cha sẵn lòng tha tội.

Kính yêu Ngài,

vững tin vào lời hứa của Ngài.


Thật hồn con trông ngóng nơi Ngài.

Hơn người canh trông đến sáng mai.

Cha ban ơn cứu rỗi cho.

Chúa nhân từ thay!

Thật hồn con trông ngóng nơi Ngài.

Hơn người canh trông đến sáng mai.

Cha ban ơn cứu rỗi cho.

Chúa nhân từ thay!

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru