Chúa Jesus lâm phàm (bài hát - video)

Bài hát "Chúa Jesus lâm phàm". Tác giả lời tiếng Anh: E Booth Clibbom. Lời tiếng Việt: Nguyễn Châu Ân.

Ca sĩ: Hagim. KFN by whitedove

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru