Giọt nước mắt cho những linh hồn (bài hát - video karaoke)

Ngài thấy những nước mắt rơi... Ngài cất chúng trong ve Ngài... Phục hưng chúng con hỡi Cha - cứu tội nhân...

Nhạc và lời: Nguyễn Trung Tín

Trình bày: Bích Vân

KFN: Thiên Khúc.

Phải chăng nhờ những lời cầu nguyện đầy nước mắt này góp phần lôi cuốn sự phấn hưng đến trên đất nước Việt nam chúng ta...

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru