Mời dự Lễ Giáng sinh 2011

Hãy cùng đến chào đón và tôn vinh Cứu Chúa Jê-sus trong dịp Lễ Giáng sinh này, vì yêu thương nhân loại mà Ngài đã giáng thế làm con người để cho chúng ta lại được làm con của Đức Chúa Trời!

Trân trọng kính mời anh chị em con cái Chúa gần xa đến vui dự Lễ Giáng sinh tổ chức đúng vào đêm 24/12/2011 cùng Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va.Thời gian và địa điểm xin xem chi tiết trong thư mời đính kèm.

{webgallery}

giay-moi-gs{/webgallery}

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru