Su-nhan-tu-y-theo-da-trong-cay

Bạn thân mến,

Có thể trong lúc này, khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài mãi chưa dứt, trên các phương tiện truyền thông những tin xấu hàng ngày dồn dập hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, hết nơi này nơi khác, áp lực sẽ khiến cho tinh thần nhiều người căng thẳng, mệt mỏi càng gần giới hạn chịu đựng.

Nhưng chúng ta không bao giờ thiếu những tin lành từ Lời Đức Chúa Trời, vẫn luôn nhắc ta biết mình có thể trông đợi và nhận được sự cứu giúp và che chở từ Đức Chúa Trời Toàn Năng CỦA CHÚNG TA trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nếu bạn là người CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, thì những lời hứa này là CỦA BẠN!

Thi thiên 33
18 Kìa, mắt của Ðức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhơn từ Ngài,
19 Ðặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết, Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.
20 Linh hồn chúng tôi trông đợi Ðức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi.
21 Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài.
22 Hỡi Ðức Giê-hô-va, nguyện sự nhơn từ Ngài giáng trên chúng tôi, Y theo chúng tôi đã trông cậy.


 muon-khoi-dong-suoi-ngot

Như bạn đã thấy, bước đi theo đức tin là tập sống siêu nhiên, khi ta không chỉ noi theo những định luật tự nhiên của thế giới vật chất, mà còn dựa vào cả những định luật thuộc linh để đem ích lợi cho đời sống.

Sự bày tỏ về quyền phép của miệng lưỡi (trong các bài viết trước) có lẽ đã giúp chúng ta bắt đầu biết quyết tâm kiểm soát mà loại bỏ những lời nói xấu xa tiêu cực khỏi thói quen cửa miệng mình. Và những lúc cám dỗ, chính sự tin kính sẽ giúp chúng ta biết giữ được mình khỏi phạm tội trong lời nói (Thi thiên 39:1).

Nhưng để lái đưa đời sống mình đến gần hơn với bình an và phước hạnh, chúng ta còn phải biết nói thật nhiều những lời lành mang theo sự sống, đầy đức tin, hy vọng và yêu thương nữa. Điều này cũng không dễ đâu, tôi nhớ lại những lúc bắt đầu tập nói lời lành, ôi mới khó làm sao. Chỉ đơn giản việc khen và động viên ai đó, mà không hiểu sao nói ra cứ thấy ngượng mồm. Còn những lời xin lỗi, cũng là một lời lành rất quan trọng, dù biết mình đã sai và ân hận, nhưng vẫn rất khó để nói với người ta. Có thể vì từ bé lớn lên cả môi trường xung quanh đã quen nghe và nói những điều xấu xa rất tự nhiên, thậm chí thành bài bản, đến nỗi chẳng thấy là xấu, bây giờ đến lúc này muốn nói lời lành thì miệng chưa có gì để nói...

Nhưng có một câu lời Chúa Jê-sus dạy đã giúp tôi hiểu ra và nhanh chóng cải thiện được tình cảnh mình:

Luke 6:45 Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.


banh-lai-cuoc-doi
 

Gia-cơ 3
2 Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình.
3 Nếu chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời thì chúng ta điều khiển được toàn thân chúng.
4 Hãy nhìn những chiếc tàu: Dù chúng thật lớn và bị trôi giạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chúng theo ý người cầm lái.
5 Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn.
(Bản TTHD 2010)

Một quyền lực vô hình được sử dụng thường xuyên nhất, làm được nhiều việc lành nhất, và cũng bị lạm dụng vào việc xấu nhiều nhất vì ít ai nhận thức được sức mạnh thực của nó – đấy là quyền lực của lời nói.

Sứ đồ Gia-cơ trong đoạn Kinh thánh trên đã so sánh cái lưỡi như bánh lái của cuộc đời con người. Như vậy có phải là ông đã nói quá không?


song-chet-do-noi-quyen-cua-luoi

Châm ngôn 18:21 Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.

Khi thấu hiểu rằng cả sự sống, sự chết đều thuộc quyền của lưỡi, thì khám phá quan trọng này sẽ gây bước ngoặt lớn trong nhận thức và đời sống của chúng ta. Nhất định là sau đó chúng ta sẽ cố gắng chế ngự miệng lưỡi của mình, phải không? Vì đây là một định luật thuộc linh nên không ai có thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể học được và cần áp dụng nó để hạn chế những điều xấu xa và nhân thêm những điều tốt lành cho mình...

Muốn kiểm chứng định luật này, bạn có thể học theo cách một nhà truyền giáo đã dạy cho con trai mình hiểu về quyền phép của lời nói. Ông ta bảo cậu bé chọn lấy hai cây giống nhau cùng trồng trong nhà, và hàng ngày cứ đến nói lời chúc phước cho một cây này, và cây kia thì mắng rủa nó. Chỉ sau một tháng, có thể thấy rõ cái cây được chúc phước đã lớn phổng xanh tốt hẳn lên, ngược lại cây bị rủa thì héo hon dần đi.

Tôi cũng để ý một trường hợp giống như vậy xảy ra ở Hội thánh tôi. Có một người anh em trong dịp khai trương phòng nhóm đã mua hai chậu cây cọ dừa mang đến tặng. Nhưng vì thiếu chỗ, nên chúng tôi quyết định chỉ giữ lại một cây, và anh ấy mang cây còn lại về nhà. Thời gian qua, cả hai cây đều lớn lên xòe lá ra đẹp như nhau, và chúng tôi rất thích. Nhưng đến khi anh cưới vợ, thì người vợ vì lý do gì đó mà không ưa để cây này lại trong nhà, và đã nói những lời này kia khiến anh đành phải đem nó đến gửi lại Hội thánh. Nhưng những lời nói đó đã tác động không ngờ khiến cây cọ dừa này héo dần đến mức phải vứt đi chỉ sau đó một thời gian ngắn.


nguoc mat trong len tren nui

Thi thiên 121

1 Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
2 Sự tiếp trợ tôi đến từ Ðức Giê-hô-va, Là Ðấng đã dựng nên trời và đất.
3 Ngài không để cho chơn ngươi xiêu tó; Ðấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
4 Ðấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.
5 Ðức Giê-hô-va là Ðấng gìn giữ ngươi; Ðức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.
6 Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.
7 Ðức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.
8 Ðức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru