Chúng ta học tiếp về giá trị con người. Vì từ trước đến giờ con người và sự cứu rỗi vẫn là trung tâm của chương trình của Chúa. Như lần trước chúng ta đã thảo luận, bây giờ lại nhấn mạnh thêm rằng nếu ai không nhận biết rõ về giá trị của mỗi một con người trước mắt Chúa, người đó sẽ dễ bị ma quỉ lừa dối.
Các thầy dạy luật, các thầy tế lễ của dân Do-thái thời đó đã không thể nhận ra Chúa Jê-sus là Đấng Cứu thế, thậm chí đã tức tối lập mưu giết Ngài, vì lý do chính là Ngài xưng mình là Con Đức Chúa Trời, và họ cho rằng đó là tội phạm thượng.


lion-and-the-lambGia tài của người tin Chúa là những lời hứa của Ngài. Mọi điều cần cho sự sống và sự tin kính đã được Chúa tiên liệu trước trong những lời hứa rất quí rất lớn của Ngài (2 Phi 1:3-4). Gia tài đó giành cho mọi người bình đẳng như nhau, nhưng không phải ai cũng biết và nhận được như nhau.
Hê-bơ-rơ 6
10 Ðức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa. 11 Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng; 12 đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa.


praise-godLúc mọi sự đều tốt đẹp dễ dàng, không khó để cảm tạ Chúa Trời. Nhưng trong giữa thời kỳ khó khăn,  phải là người có đức tin thật sự vững mạnh mới giữ được sự bình an và tấm lòng biết ơn Chúa.
Một chân lý hiển nhiên nhất, nhưng cũng bị tấn công gieo rắc nghi ngờ nhiều nhất, nói đơn giản là: Đức Chúa Trời tốt lành, còn ma quỉ thì xấu xa. Đúng trong mọi hoàn cảnh.
Gia-cơ 1:17 mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.


lebanon-cedar-treeAnh chị em thân mến
Người tin Chúa và biết sống với sự kính sợ Ngài (kính sợ Chúa tức là thái độ tôn trọng kính cẩn với Đức Chúa Trời, sợ không dám làm điều xấu mất lòng Ngài) được Kinh thánh gọi bằng một từ nữa là người công bình. Đấy là nhóm người được Chúa bênh vực và tìm mọi cách để nâng đỡ và ban phước. Và nhiều lần đời sống của người công bình được mô tả trong Kinh thánh bằng hình ảnh một cây trồng đúng chỗ, và được xanh tươi và kết quả lâu dài.
Thi thiên 92
12 Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, Lớn lên như cây hương nam trên Li-ban.
13 Những kẻ được trồng trong nhà Ðức Giê-hô-va Sẽ trổ bông trong hành lang của Ðức Chúa Trời chúng ta.
14 Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, Ðược thạnh mậu và xanh tươi,


river-tree-lgNgười ta vẫn thường nói là “niềm tin thắp sáng”, vì ai sống có niềm tin, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Cũng đúng thôi, vì từ thái độ sống “mưu sinh” – tức là lúc nào trong đầu cũng phải căng thẳng mưu mẹo tính toan, con người bây giờ chuyển sang thái độ sống biết nương cậy tương lai mình nhiều hơn vào Chúa và sự dẫn dắt của Ngài. Và khi đó như cây trồng đúng nguồn nước, đời sống con người đó sẽ nở hoa và sanh bông trái, thậm chí cả nét mặt cũng tươi tỉnh và đổi khác.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru