La-co-doc-nhan-phai-tha-thu
Tinlanh.Ru - Xin chia sẻ 10 Kinh thánh nói về sự tha thứ, cùng những lời danh ngôn ấn tượng đi kèm:

#1 - Ma-thi-ơ 6:14-15 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.

"Tha thứ là mạng lệnh của Đức Chúa Trời!" - Martin Luther.

#2 - Cô-lô-se 3:13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.

"Là cơ-đốc nhân nghĩa là bạn phải tha thứ cả những lỗi lầm không thể tha thứ, vì CHÚA đã tha thứ những điều không thể tha thứ cho chính bạn." - C.S. Lewis


Mao-trieu-thien-cho-nam-moi
Tinlanh.Ru

Chúc mừng xuân mới, các anh chị em yêu quí!

Với quê hương chúng ta vui Tết đón năm mới cũng là đón mùa xuân đến. Những búp hoa đào hoa mai nở rộ báo tin một chu kỳ mới của đất trời lại bắt đầu, cả thiên nhiên nảy mầm sự sống mới. Thế giới tạo hóa của Đức Chúa Trời như đang khích lệ chúng ta hãy chào đón năm mới với cả niềm tin, mà trông đợi những điều tốt lành từ Cha thiên thượng sẽ đến, như lời Chúa hứa trong Kinh thánh đã chép.

Người biết trông cậy Chúa thường nói rằng dù ta có là con số 0, thì chỉ cần có Chúa Jê-sus là con số 1 đứng trước, thì ta cùng Chúa đã là đủ con số 10. Và trông cậy Chúa nghĩa là biết nắm giữ lấy giao ước và những lời Ngài hứa với mình trong Kinh thánh.

Xin gửi đến tất cả mọi người mười câu Kinh thánh cho ngày đầu xuân, mong rằng anh chị em sẽ biết nắm chắc lấy chúng và biến thành hiện thực, để năm mới này của mỗi chúng ta sẽ được điểm mười trong ân điển Chúa.


Apraham-dang-con-Isac
Tinlanh.Ru  - CHẲNG TIẾC.

Ma-thi-ơ 26:39 Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.

Ma-thi-ơ 26:42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.

Chúa Jê-sus đã trả giá rất đắt để chuộc lại chúng ta. Phần còn lại là bạn quyết định: có trả giá để đến với Chúa hay không.

Ê-phê-sô 1:7 Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,


Duc-Gie-ho-va-chan-giu-toi
Tinlanh.Ru - Chiến công đức tin - biết thỏa lòng

Bạn có biết, để giành chiến thắng trận chiến vì đức tin – nhiều khi đơn giản chỉ là chọn đúng được lợi ích lớn hơn.

Vì Đức Chúa Trời luôn ban điều tốt nhất của Ngài cho những ai để dành quyền lựa chọn với Ngài.

Nếu bạn tìm kiếm giải pháp cho những nhu cầu cuộc sống, hãy làm điều đó cùng Chúa.

Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta là Chúa của sự dư dật, và lẽ tự nhiên là Cha muốn cho con cái Ngài có được một cuộc sống chẳng bao giờ thiếu thốn gì, cả vật chất và tình cảm.

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. (Thi 23:1)


Dieu-thien-thang-dieu-acAi yêu sự sống, và muốn thấy những ngày tốt lành,… thì phải lánh điều dữ, làm điều lành (xem 1 Phi 3:10,11).

Nếp nghĩ của người Á châu có bị ảnh hưởng của triết lý thiện ác song hành, dạy con người chịu chấp nhận sống chung với cái ác, coi đó là một phần của cuộc sống. Nhưng, như nhận xét của Edmund Burke - một triết gia nổi tiếng thế kỷ 18: “Điều duy nhất cần thiết cho chiến thắng của cái ác là những người tốt không làm gì cả”.

Lời Chúa dạy cơ-đốc nhân phải có lập trường tích cực, không chỉ thụ động lánh điều dữ, mà sốt sắng gieo điều lành nữa. Cũng như trong mọi câu chuyện kết thúc có hậu, mọi hình ảnh anh hùng trong các bộ phim, điều thiện phải chiến đấu mới thắng được điều ác. Cho nên có ý muốn làm điều lành là tốt nhưng chưa đủ, cần phải có động lực để điều lành càng ngày càng thắng hơn, trước tiên trong cuộc sống mình, và sau đó là giúp những người xung quanh.

Dù ý thức được tầm quan trọng của những việc lành, nhưng nhiều khi ta vẫn chưa làm được. Biết cần tha thứ, cần hòa thuận, cần quan tâm, cần chăm chỉ, cần cầu nguyện, cần học hỏi Lời Chúa, cần hầu việc Chúa… nhưng vẫn không làm được điều mình muốn làm. Và ngược lại, những điều dữ thì dù biết phải tránh mà vẫn cứ làm, những lời độc địa, việc tham lam, những sự bất trung, và sự thờ ơ trước cảnh ngộ người cần giúp vẫn cứ phổ biến ngay cả trong vòng con cái Chúa. “Kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:17). Phạm tội là trượt mục đích của Đức Chúa Trời, Lời Chúa nhấn mạnh như vậy để chúng ta đừng quên mình được tạo dựng nên để gieo điều lành khắp đất.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru