taytrongtayĐây là một câu hỏi động chạm đến tận gốc rễ thái độ sống của bạn, và nó quyết định việc bạn có tìm được hạnh phúc và thành công hay không.
Khi còn là một đứa trẻ, cảm tưởng như là chúng ta chỉ sống cho mình, và mọi người xung quanh phải quan tâm chăm sóc chúng ta. Nhưng khi ta càng lớn lên, thì đến một lúc nào đó ta phải nhận thức ra được rằng không thể chỉ sống vì một mình mình mà hạnh phúc được. Thí dụ rõ ràng như khi đôi bạn trẻ quyết định đi đến hôn nhân, và gắn bó cuộc đời của mình với nhau, thì tức là họ quyết định không chỉ sống vì bản thân mình nữa rồi.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru