Hãy xây nhà trên Lời Chúa

Hay xay nha tren nen da Loi Chua
Ma-thi-ơ 7
21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.

Tặng các bạn đoạn Kinh thánh dạy ta biết kính sợ và làm theo Lời Chúa. Nếu thật sự muốn vào được nước thiên đàng!

24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. 25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. 26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.

Điều răn Chúa dạy toàn là điều tốt và cần cho con người, chứ không phải gánh nặng. Nếu có là gánh nặng thì chỉ với những người muốn tìm cách "lách luật Trời" để phạm tội mà thôi.

Hãy là người khôn ngoan để nhận thức rằng Lời Chúa bày tỏ ý Cha thiên thượng cho con cái Ngài là loài người chúng ta biết để sống theo, nhờ đó mà xây hạnh phúc mình càng vững chắc. Đừng bắt chước kẻ dại xem thường Lời đã rao giảng cho mình nhé...

Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru