Cầm giữ đức tin và lương tâm tốt

burning_heart1Anh chị em thân mến,

Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Tin lành của Ngài đã đem cho chúng ta đức tin để được ân điển cứu rỗi của Chúa Jê-sus Christ! Khi đến với Chúa để tiếp nhận tình yêu thương của Ngài, chúng ta cũng khao khát được nhận sự tha thứ và sự thanh tẩy, phải không anh chị em?

Chúng ta mong muốn lương tâm mình được tẩy sạch khỏi mọi lỗi lầm quá khứ, để chúng ta được biến đổi trở nên con người mới – sống đẹp lòng Trời, và giữ được phước sự sống cả quãng đời trên đất và niềm tin nơi Chúa Jê-sus để sau này cập bến thiên đàng.

Theo cách nói đơn giản của người Việt nam – ở hiền (lành) gặp lành – chúng ta hiểu người lành sẽ được phước, người lành sẽ lên thiên đàng. Hội thánh là nơi để anh chị em được giáo dục, rèn giũa, tập luyện để biến đổi càng ngày càng trở nên người tốt lành hơn. Ngược lại, càng sống trong thế gian này thì con người càng bị ảnh hưởng để thêm cứng lòng, độc đoán, và nhiễm các thói xấu.

Bài giảng này để giúp anh chị em biết bản thân mình phải biết dựa trên cái gì để phát triển phong cách sống lành mà được phước nhiều hơn. Hơn nữa, ai sống lành người đó sẽ càng hiệu quả trong việc làm chứng và chăm sóc, để đưa được nhiều người hơn nữa về với Chúa. Vì Lời Chúa dạy chúng ta: “phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Ðức Chúa Trời”. (1 Phi-e-rơ 2:12)

Vì chỉ cần qua cách ăn ở của mình mà chúng ta có thể cảm hóa được nhiều người khác, thậm chí vợ cảm hóa được cả chồng mình!

Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Ðạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. (1 Phi-e-rơ 3:1-2)

Đạo Đức Chúa Trời là Tin lành, Chúa Jê-sus là Đấng chăn chiên hiền lành, và con cái Chúa là những người lành, được Chúa kêu gọi đến một cuộc sống tỏa sáng việc lành khiến người ta sẽ phải ca ngợi Cha của chúng ta trên trời. (Ma-thi-ơ 5:16)

Người lành là người có lòng lành

Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu; vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là trái nho nơi chòm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. (Lu-ca 6:43-45)

Trong câu này Chúa dạy chúng ta rằng người lành phải là người có lòng chứa điều thiện. Và Chúa nhấn mạnh hãy để ý đến cái miệng con người – nó lộ ra hết những gì đầy dẫy trong lòng họ.

Lòng chứa điều thiện, tức là lòng sống có lương tâm, theo lẽ phải, muốn làm điều lành. Đó là thái độ sống của các sứ đồ trong Kinh thánh – “Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự”. (Hê-bơ-rơ 13:18)

Lương tâm là tiếng nói của tâm linh, nhắc nhở và chỉ bảo chúng ta sống theo đường lối Chúa. Lương tâm loài người được Chúa ghi vào đó những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản chung. Nhờ lương tâm chúng ta biết phân biệt phải trái, và cũng chính lương tâm nhắc nhở đôi lúc cáo trách chúng ta khi muốn làm điều dữ mà không làm điều lành.

Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Ðức Chúa Trời bởi Ðức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành tôi. (Rô-ma 2:15-16)

Lương tâm của con người sau quãng đời dài quen làm điều sai trái, quen tự bào chữa, thì trở nên chai lì với tội lỗi, không còn khả năng làm gương sáng cho chúng ta soi mà nhận biết mình nữa. Cho nên khi anh chị em tin nhận Chúa, Ngài đổi mới không chỉ tâm linh chúng ta, mà Ngài còn rửa sạch lương tâm chúng ta nữa.

Phép-báp-têm nước mà đa số chúng ta đã nhận, là một phần của đại mạng lệnh của Đức Chúa Trời, không phải là dành cho những người thánh sạch, vì như thế sẽ chẳng có ai đủ điều kiện. Nhưng phép báp-têm đem lại cho con người một kết nối lương tâm với Đức Chúa Trời. Chính điều đó sẽ ban cho chúng ta một sức mạnh nội tâm để chiến thắng những cám dỗ của tội lỗi sau này.

Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Ðức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Ðức Chúa Jêsus Christ (1 Phi-e-rơ 3:21)

traitim_thaptuLương tâm giúp chúng ta vâng phục Lời Chúa (thậm chí dù mới tin Chúa chưa biết nhiều Kinh thánh, thì lương tâm vốn đã có luật pháp công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên, nếu chúng ta biết sống theo lương tâm đã được đổi mới, sẽ ít đi rất nhiều sai lầm, tránh được các cạm bẫy đời này đang tiếp tục xúi chúng ta sống ích kỷ, làm điều ác. Và khi đó đời sống chúng ta sẽ biến đổi thêm phước hạnh đầy tràn.

Khi hiểu ra điều này, chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi - tại sao nhiều con cái Chúa vẫn làm điều xấu? Không phải chỉ là những điều vấp váp lầm lỡ, mà cư xử xấu một cách có hệ thống, thậm chí có những điều một số người tin Chúa đang làm mà đến cả người ngoại cũng không làm vì biết là xấu xa. Dù có là tín đồ, thậm chí đi Hội thánh thường xuyên, những người đó vẫn bị coi là người xấu tính.

Điều này có phải là nghịch lý không? Vì chúng ta đã tin Chúa, đã trở thành con người mới rồi cơ mà?

Tại sao có người vẫn còn sống rất ích kỷ?

Tại sao trong cách ăn nói - có người vẫn thích ép cong thành thẳng, nói đen thành trắng? Có người hay nói xấu người khác? Có người vẫn còn thô lỗ, nói tục, chửi bậy?

Tại sao trong quan hệ - có người vẫn còn bồ bịch dù có gia đình ở Việt nam, nhưng lại lớn tiếng nói rằng đấy là người mới Chúa ban cho?

Tại sao trong công việc - vẫn có người làm công lười nhác, trốn việc, làm hỏng thì che giấu. Hoặc có những người chủ thì tìm mọi cách không trả lương cho nhân viên sau nhiều tháng làm việc?

Tại sao trong buôn bán – vẫn có người không trung thực, vẫn có người lừa gạt và tham lam?

Thậm chí trong một số Hội thánh còn non trẻ - nhóm lãnh đạo bị chia rẽ, người hầu việc Chúa còn có cách sống không làm gương tốt, có người tồi tệ đến mức lợi dụng danh Chúa để kiếm tư lợi...

Những người không làm điều lành như thế thì có được phước không? Chắc chắn là Đức Chúa Trời không thể đẹp lòng với những điều đó.

Chúng ta hiểu là những con người đó vẫn quen lối sống cũ, họ còn chưa biết đổi mới được hết đời sống mình để học cách sống làm lành.

Người đời này đã quen sống vậy thì nói là không thể thay đổi được, làm lành sẽ bị thiệt, nhưng với Đức Chúa Trời mọi sự là có thể.

Nếu người đời thường nói – “để đạt được mục đích thì mọi phương tiện đều là tốt” – và họ dùng mọi mưu mô thủ đoạn để mà đạp lên người khác và đạt mục đích cá nhân. Nhưng Đức Chúa Trời có đường lối công bình cho mỗi con người, để ai cũng đều vào được đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh của Ngài (như trong Thi thiên 23).

Một lãnh đạo - chính ủy cao cấp trong quân đội Trung Quốc gần đây có nhận định rằng đất nước ông ta kém các nước phương Tây rất nhiều về mặt tư tưởng – đất nước ông chỉ có những nhà mưu lược, nhưng không có nhà tư tưởng lớn. Tất nhiên chúng ta hiểu rõ rằng ở đâu không có Đức Chúa Trời thì người ta chỉ sống bằng mưu, chứ không tìm kiếm tư tưởng lớn. Vì tư tưởng của Đức Chúa Trời thì cao hơn tư tưởng con người, giống như trời cao hơn đất.

Một khi chúng ta biết Đức Chúa Trời, thì việc sống làm lành trước kia đối với sức người là không thể, thì bây giờ với Đức Chúa Trời giúp đã trở thành có thể được. Nhưng, đòi hỏi mỗi chúng ta phải có một sức mạnh của một lương tâm quyết chí làm điều lành, không nghe theo điều ác.

Cho nên, câu trả lời cho những câu hỏi tại sao người tin Chúa còn làm điều xấu, đấy là vì lương tâm họ còn yếu đuối!

Lương tâm yếu đuối sẽ không biết phân biệt phải trái, sẽ bị các tư tưởng xác thịt ích kỷ thao túng, sẽ dễ đoán xét hành động của người khác - suy diễn điều lành ra điều dữ, còn điều dữ lại cho là điều lành. Và khi con người quen suy bụng ta ra bụng người, thì họ cũng suy bụng ta ra bụng Trời mà rồi nghi ngờ Chúa, lằm bằm oán trách Chúa, và làm nhiều điều dữ mà không biết kính sợ Chúa.

Trong khi đó, chúng ta biết rằng tình yêu thương chân thật không nghi ngờ sự dữ (không nghi ngờ người khác), chẳng vui vì điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Đấy là bản chất của tình yêu thương thật, của một lương tâm trong sạch.

Người có lương tâm yếu đuối hay xét đoán người khác.

Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 8:7-13 và đoạn 10:23-33 sứ đồ Phao-lô có nói cho chúng ta biết phải cẩn thận với những người có lương tâm yếu đuối, qua thí dụ liên quan về của cúng thần tượng. Một điều đơn giản mà chúng ta làm với lương tâm trong sạch, có thể bị đem ra thành cớ để xét đoán.

Tôi nhớ lại có lần trước kia từng bị một người chị em lên án, vì mua bánh đậu xanh có in hình con rồng để ăn. Mượn đoạn Kinh thánh nói con rồng là con rắn xưa, là biểu tượng của ma quỉ cám dỗ cả thiên hạ (trong sách Khải huyền), chị ta cáo buộc tôi là ăn của cúng thần tượng. Tôi bèn nhắc chị, là nếu chị tin như thế thì chị cũng không nên sống ở Hà nội làm gì, vì Hà nội được gọi là Thăng long. Nhưng, tôi cũng không mua và ăn bánh đậu xanh trước mặt người đó nữa.

Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. (1 Cô 8:13)

Vì chúng ta vừa phải tập cho lương tâm mình mạnh lên, cũng vừa phải giữ cho lương tâm người khác.

Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. (1 Cô 10:23)

Người lương tâm yếu đuối không phân biệt được điều lành điều dữ, không biết tự xét mình.

Một khi đã xét đoán người khác quen, con người tự lập mình làm quan tòa, thì sẽ không còn biết tự xét lấy mình nữa. Chính vì thế mà họ làm điều sai trái mà không để chỗ cho lương tâm mình cáo trách.

Khi lương tâm của một người tin Chúa vẫn còn yếu thì ý tưởng và tham muốn sẽ điều khiển con người, lúc đó nếu tư tưởng con người đó không có Lời Chúa thì thật nguy hiểm. Những ý tưởng tư lợi xác thịt sẽ khiến con người có những hành động trái lương tâm.

Chỉ vì họ quá muốn được theo ý mình.

Và khi nghe lời góp ý trái ngược lại ý họ muốn thì tự ái.

Quan trọng thay là việc con cái Chúa biết sống theo lương tâm mình.

Nhiều con cái Chúa mới được tháp vào thân thể Chúa, vào gốc nho thật để nhận nhựa sống thiên thượng tuôn chảy trong đời sống mình. Nhưng cũng giống như gốc cây phải chịu đựng cây hoang tháp vào, họ còn làm nhiều điều sai trái khiến Chúa phải chịu đựng.

Cho nên Lời Chúa răn bảo chúng ta để sự dạy dỗ răn bảo trong Hội thánh luôn theo đuổi những mục đích quan trọng nhất – đó là đức tin đi đôi với lương tâm tốt.

tronglongchuaMục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích; họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. (1 Ti-mô-thê 1:5-7)

Hãy lưu ý là không chỉ đức tin, mà phải cả lòng tinh sạch với lương tâm tốt lành. Lòng tinh sạch giúp chúng ta có động cơ đúng đắn, và lương tâm tốt giúp chúng ta biết phân biệt phải trái, lánh điều dữ mà chọn điều lành.

Đặc biệt dành cho những người hầu việc Chúa, chúng ta phải ghi nhớ rằng các tiêu chuẩn về người lãnh đạo – giám mục và chấp sự mà Phao-lô nói đến trong thư 1 Ti-mô-thê cũng rất nghiêm về các đòi hỏi về phẩm chất đạo đức, và những phẩm chất này chỉ có thể có được nếu sống có lương tâm. Hội thánh muốn vững chắc phải theo những tiêu chuẩn này mà chọn lựa người lãnh đạo.

Nếu không có lương tâm tốt, đức tin sẽ chìm đắm

Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm. (1 Ti-mô-thê 1:18-19)

Câu Kinh thánh này là lời Phao-lô răn bảo Ti-mô-thê cho chúng ta thấy tầm quan trọng sống còn của việc giữ lương tâm mình được tốt, để chính đức tin không bị chìm đắm. Con tàu đức tin chúng ta đang trên đường về cập bến thiên đàng, và đời này còn nhiều lúc dậy sóng, cho nên hãy giữ đừng để lỗ thủng của lương tâm yếu kém sẽ dìm đắm con tàu của chúng ta.

Chúng ta có thể tập cho lương tâm mình thêm mạnh.

Như lời Chúa nói, chúng ta đều đến với Đức Chúa Trời với tư cách là tội nhân, để được tẩy sạch mà trở nên người công bình. Bắt đầu và sống tiếp cuộc sống đức tin mới này chúng ta cũng phải cần có ân điển Chúa giống hệt như vậy.

Ngay cả trong cách luyện tập để thêm sức mạnh cho lương tâm mình, Lời Chúa cũng bày tỏ cho chúng ta thấy điều mình cần phải làm. Xin phép được tóm tắt qua những bước sau:

- Trước tiên phải được tẩy sạch – nhờ sự ăn năn và tập thái độ sẵn lòng ăn năn

Hê-bơ-rơ 9:14 huống chi huyết của Ðấng Christ, là Ðấng nhờ Ðức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Ðức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Ðức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!

- Hãy nhận báp-têm nước – để bắt đầu cuộc sống mới với nhận thức bằng lương tâm tốt trước Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 3:21 Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Ðức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Ðức Chúa Jêsus Christ

- Sau đó phải được rèn tập nhờ lời Chúa mà biết phân biệt phải trái

Hê-bơ-rơ 5:13-14 Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.

- Phải lánh điều dữ, theo đuổi điều lành

1 Phi-e-rơ 3:11-12 Phải lánh điều dữ, làm điều lành, Tìm sự hòa bình mà đuổi theo, Vì mắt Chúa đoái trông người công bình, Tai Ngài lóng nghe lời cầu nguyện người, Nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác.

Thậm chí điều gì tựa như điều ác cũng phải tránh đi

1 Tê-sa 5:19-22 Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.

- Và phải hết lòng đến gần Chúa. Khi đến gần Đấng Thánh, chúng ta sẽ được càng nên thánh...

Hê-bơ-rơ 10:19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Ðức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, 21 lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Ðức Chúa Trời, 22 nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.

Hãy tập sống theo lương tâm mình, để ăn ở trọn lành mà được phước mãi thêm lên, và cách sống đó sẽ khiến cho người ngoại không thể nói xấu được chúng ta mà phải xấu hổ, bị bắt phục bởi cách ăn ở của con cái Đức Chúa Trời.

1 Phi-e-rơ 3:16 phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Ðấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành;

Phi-líp 2:15 hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Ðức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian;

Chúc anh chị em thành công

 

Ms Quốc Hùng

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru