Con xin đến để tôn vinh (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Con xin đến để tôn vinh - Here I Am To Worship"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Lời tiếng Việt - Quốc Hùng.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Con xin đến để tôn vinh

E       Bsus      F#m
Ánh sáng xuống trần – Ngài đã chiếu sáng giữa đêm đen
E     Bsus      A
Mở cho mắt con nhìn được thiên đàng
E      Bsus    F#m
Trước vẻ đẹp này con chỉ biết sấp mình thờ lạy
E       Bsus     A
Mong dâng lên Ngài cả cuộc đời

ĐK:
E
Con xin đến để tôn vinh
Bsus
Con xin đến để thờ lạy
E         A
Con xin đến gọi Ngài là Chúa của mình!
E
Chúa với con thật yêu thương 
Bsus
Chúa với con thật diệu kỳ
E        A
Chúa xứng đáng mọi điều lòng con tôn thờ

E      Bsus      F#m   E
Vua của muôn đời, Ngài được tôn cao ở trên trời
Bsus    A
Vinh quang chiếu rọi khắp bầu trời
E      Bsus     F#m     E
Đã xuống thế gian, vì con Chúa đã nên nghèo hèn
E       Bsus      A
Đem yêu thương lại cho tạo vật Ngài

Bsus  E       A
Làm sao con thấu hiểu những khổ đau
Bsus      E     A
Tội con Chúa gánh hết trên thập tự

Here I am to Worship Written by Tim Hughes 

E       Bsus      F#m
Light of the World, You stepped down into darkness
E     Bsus     A
Opened my eyes, let me see
E      Bsus    F#m
Beauty that made this heart adore you
E     Bsus      A
Hope of a life spent with You
E
So, here I am to worship
Bsus
Here I am to bow down
E         A
Here I am to say that You're my God
E
And You're altogether lovely
Bsus
Altogether worthy
E      A
Altogether wonderful to me

E      Bsus    F#m   E
King of all days, oh so highly exalted
Bsus  A
Glorious in heaven above
E     Bsus     F#m
Humbly You came to the Earth
E          Bsus    A
You created all for love's sake become poor

Bsus   E    A
And I'll never know how much it cost
Bsus   E  A
To see my sin upon that cross

© 2000 Kingsway's Thankyou Music.
CCLI# 1596342
Album: iWorship Volume 2

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru