Cùng nhau ca khen ngợi Chúa (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Cùng nhau ca khen ngợi Chúa"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Cùng nhau ca khen ngợi Chúa


Cùng nhau ca khen ngợi Chúa, vì tình yêu Chúa quá vĩ dại.

Cùng nhau ca khen ngợi Chúa, quyền năng lớn lao.

Và với tấm lòng đón mở, cùng nhau đến trước ngôi.

Nguyện hiến cả đời con, như chính hôm nay.

Và với tấm lòng đón mở, cùng nhau đến trước ngôi.

Nguyện hiến cả đời con đây, như chính hôm nay.© 1999-2017 Tinlanh.Ru