Không đường nào trở lại (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Không đường nào trở lại", vô cùng đặc biệt vì là bài hát sáng tác bằng tiếng Nga, được chuyển dịch sang tiếng Việt.

Tác giả: Ev-ghê-nhi Vo-rô-nốp-skikh (Hội thánh "Moscow Good News Church") - rất vui khi được nghe bài này hát bằng tiếng Việt tại Hội thánh Việt nam. :-)

Lời tiếng Việt: Quốc Hùng.

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Không đường nào trở lại


1.

Chúa đã rửa sạch con trong huyết báu Ngài
Chúa đã tha con hết các tội xưa nay
Đã mở toang cho con cửa lên trời cao
Ban tự do vĩnh viễn cho con từ nay
Được tự do khỏi tội lỗi!


Điệp khúc
Giê-xu, Chúa đã mở đường con!
Đường lối cũ, con quyết sẽ không trở lại
Nguyện theo Chúa, con sẽ đi bất kỳ đâu
Con luôn ở trong tay Ngài
Chúa kính yêu của con!


2.
Ánh sáng tình yêu Ngài cháy trong tâm hồn
Lo âu đã tan, con trong sạch công bình
Đôi cánh mình giang rộng con sẽ bay cao
Con sẽ vươn lên bất cứ đỉnh cao nào
Vì ở bên con có Chúa!
© 1999-2017 Tinlanh.Ru