Jê-sus là tất cả cho con (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Jê-sus là tất cả cho con" - "Jesus, You are everything to me"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Jê-sus là tất cả cho con

Jê-sus chúa chính tất cả mọi điều của con,
mọi điều cho con. Jê-sus!
Hãy mở mắt con để nhìn biết Cha,
Cha yêu thương con.
Cầu Chúa đến nơi đây,
Thần linh đổ vô tâm hồn này.
Ngài là Chúa ban cho hoà bình chữa lành
là ánh sáng của sức sống đêm tối lìa xa!

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru