Linh hồn hãy ca lên (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Linh hồn hãy ca lên"

Lời Việt: Quốc Hùng - dịch từ tiếng Nga.

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Linh hồn hãy ca lên


1.

Linh hồn hãy ca lên

Những lời hát du dương

Về tình yêu nhân từ

Đầy xót thương nơi Cha


Điệp khúc

Tình yêu thương ban đầu

Đã chiếu sáng trong tâm hồn con

Tình yêu thương ban đầu

Con tìm thấy trong Ngài - Je-sus !


2.

Con nguyện sẽ theo Cha

Đến tận cuối chân mây

Loan tin đến mọi người

Tình yêu Thánh diệu kỳ

3.

Trên thập giá năm xưa

Huyết Ngài đã tuôn rơi

Ban cho mỗi con người

Tình yêu thương đời đời

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru