Sự bình an chỉ ở mỗi Ngài (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Sự bình an chỉ ở mỗi Ngài"

Lời Việt: Thanh Hà - dịch từ tiếng Nga.

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Sự bình an chỉ ở mỗi Ngài


Xin che chở con bằng cánh của Ngài
Xin giữ gìn bằng cánh tay Cha quyền năng.


Điệp khúc
Dù cho sóng gió to sấm sét kêu vang
Thì Ngài luôn dắt đưa con vượt qua thử thách
Ngài là chính Vua trên khắp cả trái đất
Con chẳng hãi hùng vì Chúa luôn bên con.

2. Con tìm an bình chỉ ở mỗi Ngài
Con tin vào quyền năng vô biên của Cha.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru