y xuanNhạc và lời: MS Lê Phước Thiện

Hòa âm: Daniel Thái

Trình bày: Tố Hoa & Phước Đạt

Video clip by Timothy Trung Nguyen

Thực hiện: trang facebook Bạn Hữu Âm Nhạc. Muốn xem thêm các video clip Thánh nhạc, xin vào trang facebook Bạn Hữu Âm Nhạc

Dưới đây là videoclips, sheet nhạc và lời bài hát:


Xuan ve ta on Chua

XUÂN VỀ TẠ ƠN CHÚA - Trình bày: Ánh Hồng

Sáng tác: Thi Thiên

Hòa âm & Phối khí: Quốc Thái, Nhật Nguyên

Video-KaraFun by WhiteDove PL © 2013 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trích từ DVD "XUÂN TRONG JESUS & NGHĨA MẸ TÌNH CHA"

ACE Muốn order CD DVD ủng hộ hoạc có lời khích lệ xin Email về Tác giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dưới đây là videoclip, sheet nhạc và lời của bài hát


© 1999-2017 Tinlanh.Ru