movieBạn nhìn thấy ai trong gương hàng ngày?

Bạn nhìn thấy một con người bình thường, với những khó khăn chồng chất cần giải quyết, với một cuộc đời chỉ mong giành giật để tồn tại?

Bạn nhìn thấy mình chỉ như một giọt nước trong cả một biển người? Như một cây nhỏ nhoi trong rừng cây, và bạn cần phải tranh chấp để giành được chỗ đứng của mình dưới mặt trời?


anh_toiLời đầu cho bài làm chứng tôi xin được cảm ơn Chúa - cảm ơn những anh chị em con cái Chúa đã dành thời gian chăm sóc tôi, để tôi có được đức tin về Chúa như bây giờ. Tôi đến với Chúa như một chương trình được sắm sẵn, ngày đầu tiên tôi biết đến Chúa là do các anh chị em đến truyền giảng, lúc đó tôi và bảy anh em xây dựng đang làm tại công trường ở ốp Tôzi cũ, khi ấy tôi là một trong bảy anh em lắng nghe nhiều nhất và cũng đến với Chúa sớm nhất - Nhưng không phải là tin Chúa thật đâu, lúc đó tôi chỉ thử thôi, tin Chúa rồi nhưng mà không biết lời Chúa, ngày nào đi làm anh em cũng trêu nhau - “không đi làm thì lấy gì mà ăn, ngồi đấy rồi Chúa cho” rồi chúng tôi phỉ báng Chúa rất thậm tệ.


jesus moi goi(những suy nghĩ riêng tư khi một con cái Chúa ra đi)
Vua Sa-lô-môn, một vị vua mà sự khôn ngoan sáng suốt đã trở thành truyền thuyết, là người lãnh đạo đã đưa vương quốc của người Y-sơ-ra-ên đến giai đoạn hưng thịnh nhất trong lịch sử của mình, đã có lần được Thần của Chúa Trời cảm động mà viết nên những câu sau:
Truyền đạo 7:2 Ði đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống để vào lòng.


mai_xmHãy vững tin-vì Chúa luôn ở cùng chúng ta
Con tên là Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1987, quê ở Nghệ An. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Hội Thánh Tin lành Mátxcơva cho con được có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn của con đến Đức Chúa Trời nhân từ, vì Ngài luôn ở cùng con, động viên và an ủi con, thậm chí Ngài cũng đã chữa lành bệnh cho cả gia đình con ở Việt Nam nữa.

ha_ankhanh“Ngài đến tìm tôi, Ngài đưa tôi về từ nơi tối tăm - nơi đoạ đầy đớn đau. Giê xu chuộc tội Ngài đã cứu tôi...”

Chúa ơi! Không chỉ một lần mà mãi ngàn lần để nói con luôn tôn vinh và cảm tạ Chúa vì tất cả những gì mà Ngài đã ban trên đời sống của con. Lúc con buồn chán và tuyệt vọng chỉ biết giận dữ và đắng cay, lúc nào con cũng cảm thấy mình bị cầm tù trong suy nghĩ thì Ngài đã đến bên con vỗ về, ban tình yêu thương và cho con nhìn thấy ơn Phước của Ngài ở thế gian này.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru