Kinh Thánh Êxêchiên 44:15-18

Một buổi chiều thứ bảy, một vị mục sư kia đang ngồi trên bàn giấy, lòng bối rối vì ông không tìm ra được đề tài bài giảng. Trong khi ông đang cố gắng nghĩ ra một ý tưởng cho bài giảng, thì cậu con trai út của ông bước vào phòng giấy và cứ hỏi ông liên tục khiến cho tình hình trở nên rắc rối thêm.

Vị mục sư đột nhiên nắm lấy tờ tạp chí mới xuất bản, xé ra một trong có đăng trọn hình bản đồ thế giới và ông lấy kéo cắt ra từng miếng nhỏ. Rồi ông nói với cậu con trai út: “con ơi hãy mang những mảnh giấy này sang phòng khác rồi xếp lại thành bản đồ thế giới như cũ, xong thì ba sẽ thưởng cho con”.


israel-flagKhi trò chuyện với người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nhà Gia-cốp, Chúa Giê-xu đã nói với bà ta: "Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến..."( Tin lành theo Giăng 4:22). Chúa Giê-xu dùng từ "các ngươi" để chỉ người Sa-ma-ri; còn từ "chúng ta" dành cho người Giu-đa. Như vậy, Ngài đánh đồng Ngài với người Giu-đa, và Ngài nói điều đó ra như một trong những người Giu-đa. Trong sách cuối cùng của Kinh Thánh - Khải huyền 5:5 - Chúa Giê-xu được gọi là "sư tử của chi phái Giu-đa". "Giu-đa" là một cái tên làm gốc cho từ "người Giu-đa". Đối với tất cả chúng ta rất quan trọng một điều là Chúa Giê-xu có liên quan và được đồng nghĩa với người Do-thái. Sự đồng nghĩa này không những không kết thúc cùng với cái chết của Ngài mà còn được Kinh thánh tiếp tục sau sự chết, sự chôn và sự sống lại, sự đồng nghĩa này còn mãi cho đến muôn đời.

Pastor-Rick-RennerKhi bạn tìm kiếm một người nào để cùng với họ bạn có thể làm được cho Chúa một điều gì đó thật vĩ đại, một điều gì đó rung chuyển tận đáy địa ngục, thì hãy lưu ý rằng đây không phải là việc dành cho kẻ yếu tinh thần.
“Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài” - 2 Sử ký 16:9


"Kìa, anh chị em ăn ở hoà thuận nhau, thật tốt đẹp thay!
Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người;
Lại khác nào sương móc Hẹt-môn, sa xuống các núi Si-ôn; vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời." (Thi thiên 133)

Kinh Thánh mô tả cho chúng ta một bức tranh cuộc sống tuyệt vời - đó là khi giữa anh chị em có những mối quan hệ hoà thuận, hiệp nhất, được bám rễ vào tình yêu thương. Nó là nguồn sản sinh ra niềm vui, sự thoả mãn, đầy đủ bất tận.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru