but-veBạn thân mến,
Chúa không chỉ tha tội, giải cứu chúng ta khỏi sự chết. Ngài còn tái sanh lại tâm linh chúng ta thành một con người mới hoàn toàn, và đặt trước mặt chúng ta một cuộc sống mới với những mục đích và ý nghĩa mới. Để bắt đầu sống cuộc đời mới thành công,  chúng ta chỉ cần nhận thức và trao đời sống với mọi ước mơ khao khát của mình vào trong tay Chúa.
Tôi muốn qua một câu chuyện ngụ ngôn mà chia xẻ nhắn nhủ với anh chị em về cách sống một cuộc đời mới như thế nào, để không ai trong số chúng ta lại bị dỗ dành hoặc lầm lạc để ngựa quen đường cũ.


Dù có làm việc ở đâu trong cuộc sống hằng ngày, cả đến sự hầu việc Chúa trong Hội Thánh, chúng ta bao giờ cũng ở trong một tập thể. Tập thể có thể lớn hàng trăm hàng nghìn con người, cũng có thể nhỏ chỉ vài ba người. Khi ở trong một tập thể, bao giờ cũng có những người lãnh đạo – cũng chính là người chịu trách nhiệm chính, và có những người dưới quyền cùng làm việc. Thậm chí những người lãnh đạo cũng không phải là hoàn toàn tự do, mà họ lại cũng ở dưới quyền lãnh đạo của những người khác nữa.

Những dòng cảm tưởng này được viết khi vừa xem bộ phim "Luther" dựng lại câu chuyện cuộc đời của vị tu sĩ vĩ đại này. Sự vĩ đại của ông có lẽ ngay lúc đó nhiều người không nhận thức ra được, cùng như nhiều tôi tớ khác của Đức Chúa Trời chỉ được nhìn nhận và đánh giá bởi lịch sử chứ không phải là những người đương thời. Cũng như tầm ảnh hưởng của những sự kiện xảy ra thời đó, càng rõ hơn khi chúng ta ngày hôm nay nhìn lại. Và càng suy ngẫm càng thấy để cho những sự biến đổi gốc rễ có thể xảy ra được cần có một sự kiên định trong niềm tin đến như thế nào.


Trong mọi việc Chúa làm trên đất này, mục đích là con người, và Chúa cũng xử dụng con người để thi thành kế hoạch của Ngài.

Sự kêu gọi, lựa chọn, dân chọn, dân Chúa, Cơ-đốc nhân, người tin Chúa, v.v.. là những từ để chỉ ra một sự chọn lựa của Chúa, Chúa chọn con người để dùng trong công việc của Ngài

Yếu tố con người là một trong những yếu tố quyết định trong mọi chương trình và kế hoạch để truyền giảng và chăm sóc xây dựng Hội thánh ...


Pastor-Rick-RennerGiống khi xưa Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rời bỏ quê hương, xứ sở để đi theo Ngài đến miền đất mới, một ngày nọ Chúa cũng phán cùng tôi, Ngài yêu cầu tôi di cư cả gia đình sang Liên-Xô. Thông điệp của Ngài thật rõ ràng: “Hãy trở dậy, rời bỏ quê hương ngươi và hãy đi theo ta về nhà mới của ngươi, ở đó ta đã sắm sẵn cho ngươi biết bao điều kỳ lạ”.

Chuyện xảy ra dạo xuân 1991. Hồi đó, kinh tế của Liên-Xô đang ở mức rất thấp. Thậm chí các nhu yếu phẩm như đường, sữa, bơ, thịt, bột mì còn khan hiếm. Đó là thời kỳ vất vả, nhọc nhằn đối với toàn thể nhân dân Xô-Viết.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru