GalleyslaveBài học cho ngày 13-08

Bạn có để ý đến những người

được Chúa gọi đến giúp bạn không? (trích sách NVNHL)

 

Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi

như đầy tớ của Ðấng Christ,

và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Ðức Chúa Trời.

- 1 Cô-rinh-tô 4:1

 

Nhiều năm về trước tôi bắt đầu nghiên cứu Kinh thánh bằng tiếng Hy-lạp. Còn nhớ, một lần tôi tình cờ mở nó ra đúng chỗ thư Cô-rinh-tô 1 đoạn 4:1 và nhìn thấy từ huperetas – "đầy tớ". Ý nghĩa đầy đủ của nó là: kẻ tội phạm bị kết án lao động khổ sai. Tôi hiểu là Phao-lô có lý do chính đáng để chọn chính từ này, nhưng dù sao cũng vẫn rất ngạc nhiên.


helpinghandCó một lần đã lâu lắm nhận được những lời nhắn nhủ này, để thành phương châm sống.

Sự kêu gọi lớn nhất Chúa dành cho người tin Chúa là trở nên môn đệ. Chúng ta thể hiện trường phái của Thầy qua chính cuộc sống mình (Mat 28:19,20; Giăng 15:18). Mà Vua của chúng ta là Vua phục vụ (Mác 10:45).

Bây giờ muốn chia sẻ lại với các bạn tin Chúa thế hệ mới, để các bạn không chỉ đi làm chứng, mà trở thành nhân chứng - là bằng chứng sống về tình yêu thương của Chúa Jê-sus cho con người xung quanh. Để các bạn cả nói và làm được như môn đệ Chúa.


Golden Live StreamBạn thân mến,

Nếu ngày hôm nay được gặp Chúa, bạn sẽ hỏi Chúa điều gì? Nhiều người chắc chỉ sẽ cầu hỏi cho các nhu cầu hiện tại. Còn ai đó sẽ hỏi Chúa về tương lai mình. Nhưng Kinh thánh cho biết rằng Chúa đã sắm sẵn mọi sự tốt lành cho mỗi chúng ta trong Đấng Christ. Vấn đề là chúng ta không thể hiểu được đường lối Chúa đã sắp đặt để ban mọi sự đó cho ta, nếu không muốn hiểu lòng Ngài.

Thi thiên 139 hé mở cho nhiều người một bí mật, rằng những ý tưởng tốt lành Chúa muốn sắp đặt cho tương lai của mỗi một con người thật quí báu thay và số những ý tưởng đó thì nhiều hằng hà vô số.

Người đã khám phá ra bí mật đó là vua Đa-vít đã được ơn Chúa nâng đỡ trọn cả đời ông và cả dòng dõi sau này của ông nữa. Và con người đó không chỉ mong gặp Chúa mà cầu xin phước lành, điều ông khát khao hơn cả là được gần gũi để nhận biết Chúa của mình (Thi thiên 63).


to-change-the-worldAnh chị em thân mến,

Sứ mạng Chúa cho Hội thánh cơ-đốc toàn cầu – truyền bá và dạy dỗ Tin lành cho muôn dân, để biến đổi đời sống con người trở nên một nhân chứng sống về quyền phép yêu thương của Đức Chúa Trời qua Cứu Chúa Jê-sus Christ.

Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về một ước mơ thật lớn. Thật lớn đến nỗi không một con người nào có khả năng làm được. Đã là sứ mạng, khải tượng từ Chúa, thì những điều đó thường vượt quá mọi khả năng và cao hơn mọi tầm suy nghĩ của con người.

Ước mơ làm thế nào có một thế giới tốt hơn!


© 1999-2017 Tinlanh.Ru