Hãy vững lòng bền chí

lion-and-the-lambGia tài của người tin Chúa là những lời hứa của Ngài. Mọi điều cần cho sự sống và sự tin kính đã được Chúa tiên liệu trước trong những lời hứa rất quí rất lớn của Ngài (2 Phi 1:3-4). Gia tài đó giành cho mọi người bình đẳng như nhau, nhưng không phải ai cũng biết và nhận được như nhau.
Hê-bơ-rơ 6
10 Ðức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa. 11 Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng; 12 đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa.

Những lời dạy trên trong Kinh thánh có thể cho chúng ta ngầm thấy rằng không phải ai đến với Chúa cũng nhận được phước (những điều họ trông đợi) một cách tự động. Ngay cả những người thực sự yêu Chúa, không ích kỷ mà có lòng đang hầu việc Chúa, cũng vẫn phải “làm việc” để được lời Chúa hứa cho mình. Khi nói “làm việc”, không có ý nói làm việc công đức (tưởng rằng nhờ đó mình thành người xứng đáng được phần thưởng) theo cách nghĩ của các đạo đời này đâu. Tại sao chúng ta nói “làm việc” – vì có lời răn “không trễ nải” (tức là “đừng lười biếng”).
Vậy thì chúng ta phải làm việc, phải cố gắng chiến đấu với ai để giành lời hứa – rõ ràng là không phải với Chúa – Đấng đã ban mọi sự cho chúng ta trong Con rất yêu dấu của Ngài, mà đó là chúng ta phải chiến đấu với kẻ thù là kẻ muốn níu giữ và cản trở bằng mọi cách phước hạnh của Chúa, phải đối đầu với sự trì trệ và bảo thủ của thế gian này.
Và vũ khí mà chúng ta dùng để chiến đấu, đấy là đức tin chúng ta dựa vào Lời Chúa, nhưng để thắng được sự trì trệ - chúng ta cần có cả sự nhịn nhục nữa (ở đây ý nhấn mạnh sự bền bỉ, kiên trì, nhẫn nại).
Chúng ta sẽ cùng nhau học kinh nghiệm để chiến đấu giành lời Chúa hứa cho mình, trong cuộc sống này, qua tấm gương đức tin của những người đi trước. Việc người tin Chúa ngày hôm nay chiến đấu giành lời hứa cho mình có một sự liên quan tương đồng rất lớn với việc dân sự Y-sơ-ra-ên hồi xưa cũng phải chiến đấu để giành miền đất hứa cho mình. Thời xưa họ đã phải chiến đấu trận chiến đức tin của đời mình, thì thời nay thế hệ chúng ta cũng có trận chiến đức tin mà giành miền đất của những lời hứa Chúa cho mình, để rồi khẳng định chủ quyền của Đức Chúa Trời trong đời sống mình, cho dòng dõi lâu đời sau này của mình cũng sẽ tiếp tục được phước Chúa nữa.
Chúng ta hãy cùng đọc đoạn Kinh thánh ghi lại những lời Chúa dặn dò Giô-suê, khi ông phải đứng vào vị trí của Môi-se mà dẫn dắt dân sự Chúa vào chiếm lấy miền đất hứa.
Giô-suê 1:1-9
1 Sau khi Môi-se, tôi tớ của Ðức Giê-hô-va qua đời, Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng: 2 Môi-se, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3 Phàm nơi nào bàn chơn các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. 4 Ðịa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái, là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. 5 Trót đời ngươi sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. 6 Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. 7 Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. 8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. 9 Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

Câu chuyện Giô-suê thay Môi-se chuẩn bị dẫn dân sự vào đánh chiếm đất hứa cho mình là một thí dụ điển hình nhất về cách chúng ta phải chiến đấu giành mọi lời hứa phước hạnh cho được thành.
Hãy để ý kỹ về những Lời Chúa nói, vì mỗi một ý đều chứa đựng một bài học sâu sắc cho chúng ta:
Hãy vào xứ mà Ta đã ban
Mặc dù Đức Chúa Trời đã hứa, đã ban đất đó cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng kẻ thù thì vẫn còn cầm giữ đất đó, họ còn phải cùng Chúa đi lên mà tham gia vào cuộc chiến đức tin của đời mình. Cũng giống như bao nhiêu điều tốt lành Chúa đã hứa và đã ban cho ta trong cuộc sống một người tin Chúa – thí dụ như sự bình an từ một tâm linh đã được tái sanh, sự chữa lành và sức mới, sự soi sáng của Lời Chúa khiến mọi lãnh vực cuộc sống dần đi vào trật tự, và phước Chúa mở cho nhiều cơ hội mới, khiến chúng ta có những ước mơ và ý nghĩa mới, để đưa chúng ta vào đời sống thạnh vượng cả về tâm linh, tâm hồn và thuộc thể... những điều đó là lãnh thổ đã dành cho chúng ta, ngay trên đất này, và chúng ta phải chiến trận đức tin mà giành lại được.
Giống như việc trên đất hứa đó còn đang bị những kẻ thù to lớn kềnh càng chiếm giữ, những lĩnh vực khác nhau của đời sống chúng ta cũng cần sự giải phóng.
Để có được sự bình an thanh thản, chúng ta phải chiến đấu mà đuổi sự nghi ngờ và sợ hãi.
Để được sự chữa lành và sức khỏe, chúng ta phải chiến thắng sự vô tín và những thói quen có hại.
Để được phước Chúa khiến mình may mắn rồi đời sống đi vào trật tự hài hòa, chúng ta đuổi xa những thói quen tội lỗi (có thể là những nếp nghĩ và nếp sống xấu).
Để được sự khôn ngoan, thêm nữa là sự dẫn dắt mở đường mở lối, chúng ta chống cự mọi tư tưởng tự cao và ỷ lại vào bản thân, và tập đầu phục ý Chúa.
Để giành được hạnh phúc, chúng ta chiến thắng những lời nói thô tục, cay đắng, xỉa xói và gian dối.
Để trưởng thành, đưa đời sống mình lớn mạnh vượt lên một đỉnh cao mới, hơn hiện tại, chúng ta cần phải chiến đấu giải phóng đầu óc mình khỏi những tư tưởng ích kỷ, hẹp hòi, và thiển cận.
Chúng ta còn có thể tiếp tục, kể ra nhiều nhiều vùng đất khác nữa trong đời sống mà rõ ràng không chiến đấu thì không xong, vì đã nhiều năm nay ma quỉ đã xây thành đắp lũy trong đời chúng ta quá kiên cố. Nhưng trận chiến này chúng ta không đánh bằng sức mình, mà chúng ta chiến đấu cùng với quyền phép Chúa. Chỉ cần chúng ta quyết tâm hãy tiến vào giành lấy xứ Chúa đã ban, tức là hãy nắm vững những lời Chúa hứa, để chiến đấu cho đến khi thấy chúng được thành trên đời sống của mình.
Hễ nơi nào mà bàn chân các ngươi đặt đến, thì Ta ban cho các ngươi
“Nơi nào ta đặt được bàn chân mình đến, nơi đó sẽ thuộc về ta...” – nếu bạn có ý nghĩ đó trong đầu, liệu bạn có sớm dừng bước? Đức Chúa Trời muốn chúng ta không chỉ tiến vào miền đất hứa, mà Ngài muốn chúng ta đi càng xa càng tốt, càng lan rộng ra càng tốt. Vì Ngài biết thành công tạm thời có thể khiến nhiều con người dừng bước, để tạm . Nhưng trận chiến này liên quan đến lãnh thổ của cả một dân tộc, một đất nước, của nhiều thế hệ hậu duệ của mình trong tương lai, cho nên những người khai phá phải là những người có tinh thần chiến đấu không ngừng, thậm chí cho đến lúc cuối cùng.
Khi suy ngẫm về câu Chúa nói, có thể hiểu ra rằng điều mà giới hạn phước hạnh con người có thể nhận được chính là đức tin của con người đó, vì chúng ta tin đến đâu thì được đến đấy. Còn Đức Chúa Trời không hề giới hạn, vì Ngài luôn muốn cho chúng ta nhiều hơn mọi điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng.
Nhiều người tin Chúa bằng lòng thỏa mãn với sự chữa lành, để rồi dừng lại mà không lo cho đời sống mình phải được xanh tươi và sanh bông trái. Người khác thì bằng lòng với công việc và đời sống vật chất dư dật, mà chịu buông xuôi để phần đời sống gia đình mình vẫn nằm trong tay quân giặc.

Từ đồng vắng, Li-ban này, đến sông Ơ-phơ-rát, ra đến biển cả - những ranh giới mà Chúa chỉ ra ở đây không có những cột mốc cố định, có lẽ cũng bởi vì lý do đó. Nếu Y-sơ-ra-en có được đức tin để chiến đấu giành đất mình cho tận tới đầu nguồn sông Ơ-phơ-rát (thuộc Thổ nhĩ kỳ bây giờ), thì bản đồ thế giới hôm nay có thể đã rất khác...

behold_he_comes

 

Đến cuối đời ngươi sống, sẽ chẳng có ai chống cự nổi ngươi – vì Ta sẽ ở cùng ngươi
Trót đời ngươi sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu
Trận chiến với kẻ thù nào cũng không đáng sợ, nếu chúng ta có đồng minh là chính Đức Chúa Trời. Và lời hứa Ngài sẽ ở cùng và chinh chiến với chúng ta, như Ngài đã ở cùng Môi-se và làm bao phép lạ rung chuyển cả lịch sử mà vẫn khiến cả người thời nay kinh hoàng như việc rẽ nước Biển đỏ cho dân sự đi qua, như Ngài đã ở cùng Giô-suê và đã giúp ông đánh thắng 31 vị vua khác nhau để giải phóng miền đất hứa, thì Ngài cũng sẽ ở cùng và giúp chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù chúng ta sẽ phải đối đầu trên đường đi chinh phục miền đất hứa của mình.
Mọi khó khăn, mọi nan đề, mọi sự cản trở từ con người, xã hội, cũng không thể thắng được việc chúng ta quyết tâm hướng tới lời hứa của Đức Chúa Trời, để biến đổi cuộc đời mình, và để qua đó rao truyền vinh hiển Chúa cho mọi người được biết.
Suốt đời chúng ta, chừng nào còn thở, còn chinh chiến với thế giới tà linh để mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời, cả trong đời mình, cả trong đời sống những người xung quanh. Và quyền phép Chúa sẽ luôn cho chúng ta được thắng.
Hãy vững lòng bền chí
Khi đã nắm trong tay những lời hứa như vậy của Đức Chúa Trời, khẳng định chắc chắn những điều Ngài sẽ làm cho chúng ta, vậy thì có đòi hỏi gì từ phía chúng ta? Chúa đã căn dặn Giô-suê cần có điều gì, để lãnh đạo cả dân sự vào cuộc chiến đến thành công?
Chỉ có hai điều, và cả hai đều chỉ liên quan đến thái độ bên trong lòng chúng ta: Hãy vững lòng, bền chí. Chúa không đòi hỏi những tài năng vốn liếng bẩm sinh của con người, vì chúng ta chỉ nhờ quyền năng Chúa mới có thể thắng được trận chiến này. Duy chỉ sự vững lòng bền chí sẽ giúp chúng ta luôn giữ vững được mối liên kết với Đức Chúa Trời và nắm giữ được khải tượng (ước mơ) đến từ Ngài, để cùng chống lại và đánh thắng mọi khó khăn thử thách mà kẻ thù có thể đem đến.
Để hiểu rõ hơn, chúng ta tham khảo thêm các bản dịch khác, để hiểu rõ hơn hai phẩm chất tuyệt đối cần thiết cho trận chiến đức tin của đời mình: thí dụ trong Kinh thánh bản dịch mới năm 2002, trong câu này đã dùng hai từ tương đồng khác: vững lòng – mạnh dạn và bền chí – dũng cảm.
Vì bước đi theo đức tin không phải là theo những gì mắt thấy. Để chiến thắng trong trận chiến đức tin – trận chiến vô hình, phải có một quyết tâm vững mạnh và tấm lòng can đảm kiên cường.
Chỉ hãy vững lòng bền chí
Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng.
Lời Chúa nhắc lại lần thứ hai với Giô-suê, chắc cũng là để chúng ta ngày hôm nay khi đọc càng phải tập trung chú ý: “chỉ hãy vững lòng bền chí” – lần thứ hai Ngài thêm chữ “chỉ” – phải chăng để nhấn mạnh thêm rằng đó là hai phẩm chất tinh thần cần thiết nhất? Ai trong chúng ta cũng đều phải đối diện với thử thách khó khăn, nhưng điểm yếu trong ý chí tinh thần con người có thể phá hỏng cả kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời cho đời sống người đó.
Và sau đó Chúa ban cho chúng ta một chỉ dẫn rõ ràng về cách đánh thể nào cho được thắng – đó là cẩn thận làm theo những nguyên tắc trong Lời Chúa đã chép, chớ sai lệch – để đi đâu cũng đều được thành công. Thật lạ phải không các bạn? Tại sao Chúa không truyền bí quyết trận mạc, hoặc cung cấp một vũ khí bí mật trội hơn kẻ thù, để Giô-suê - một tướng lĩnh có thể dễ dàng lãnh đạo dân sự đánh trận thành công để giải phóng đất nước mình? Mà Chúa lại dặn ông suy ngẫm kỹ càng những lời răn dạy trong sách luật pháp của Ngài để cẩn thận làm theo?
Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Vì thực ra chính Lời Chúa là thứ vũ khí bí mật đó. Thứ vũ khí bí mật giúp chúng ta noi theo được đường lối của Ngài, giữ vững những tiêu chuẩn đạo đức của Ngài, để ta luôn kết nối được với Đức Chúa Trời và quyền năng Chúa sẽ giúp ta luôn có sự khôn ngoan, sức mạnh, sự đoàn kết và tinh thần vượt trội hơn hẳn kẻ thù.
Trong trận chiến ngày hôm nay, để thắng được những thành trì của ma quỉ trong đời sống mình, chúng đang gây rối ren, đổ vỡ, thất bại trong nhiều lĩnh vực, chúng ta cũng phải làm y như theo Lời Chúa đã dạy. Và để noi theo Lời Chúa cho đến cùng, cho đến khi đạt được thành quả, giành được lời hứa, chúng ta vẫn phải giữ cho lòng mình có đủ hai phẩm chất “vững lòng” và “bền chí” (hay “mạnh dạn” và “dũng cảm”). Còn Chúa thì Ngài thậm chí nhắc lại đến lần thứ ba, càng thấy hai điều đó là yếu tố quan trọng như thế nào quyết định thành công của chúng ta.
Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

 

Ms Quốc Hùng - Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va© 1999-2017 Tinlanh.Ru