Sống đời sống mình cho Chúa (audio)

Một khi bạn đã tin nhận Chúa rồi, được nếm trải niềm vui cứu rỗi, mọi sự bây giờ đều tươi mới. Nhưng bẵng đi một thời gian, có thể bạn bắt đầu quen dần với những phước hạnh Chúa ban, có thể bây giờ bạn thầm hỏi còn có những điều gì hơn thế nữa? Khi chúng ta đã tin tưởng Chúa qua những điều tốt lành Chúa làm cho mình, thì chúng ta biết rằng có thể sống cuộc đời mình cho Chúa.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Quốc Hùng.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru